Twórcy starożytnej Grecji pozostawili po sobie nie tylko wzorce podstawowych gatunków literackich czy środki stylistyczne, np. porównanie homeryckie, ale również pewne typy strof naśladowane przez twórców późniejszych epok.

Do wartych zapamiętania należą:

  • strofa saficka – rodzaj strofy czterowierszowej, składającej się z trzech wersów 11- zgłoskowych i wersu 5-zgłoskowego, będącego zazwyczaj pointą strofy. Nazwa pochodzi od Safony, której przypisuje się autorstwo najstarszego utworu zawierającego ten typ strofy:

Ujrzałam cię, a ty promieniejąca,
z uśmiechem na obliczu nieśmiertelnym,
spytałaś najłaskawiej, co mnie gnębi,
że ciebie wzywam.

  • strofa alcejska – strofa 4-wersowa, składająca się z dwóch wersów 11- zgłoskowych oraz 9-zgłoskowca i 10-zgłoskowca.
    Do literatury wprowadził ją poeta grecki Alkajos (stąd nazwa), a wykorzystywał często w swoich pieśniach Horacy.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Wyjaśnij nazwę liryka i co oznacza?

Skąd się wzięła nazwa liryka? Przedstaw najważniejsze jej gatunki.

 

Skąd się wzięła nazwa liryka? Przedstaw najważniejsze jej gatunki.

Wymień twórców liryki greckiej, których poznałeś.

Co to jest anakreontyk?

Jak liryka antyku realizowała myśl filozoficzną starożytnej Grecji?