Dramat wywodzi się ze świąt Dionizosa, czyli boga urodzajów i wiecznej beztroski, lecz także boga narodzin i śmierci. Ze świętem Dionizosa łączyły się specjalne obrzędy i procesje. W miastach (wiosną) odprawiano Dionizje Wielkie, na wsiach (jesienią) Dionizje Małe.

Pieśni obrzędowe nazwane były dytyrambami. Z dytyrambu wykształcił się dialog Koryfeusza (przewodnika chóru) z chórem. Koryfeusz dał także początek pierwszemu aktorowi, którego wprowadził Tespis (VI w. p.n.e.).

W VI w. p.n.e. z chóru wyodrębniają się aktorzy: pierwszego wprowadził Tespis, dwóch (dialog) – Ajschylos, trzech (żywą akcję) – Sofokles. W ten sposób powstała tragedia grecka, ograniczająca się do trzech aktorów.

  • Dionizje Wielkie dały początek tragedii,
  • Dionizje Małe – komedii.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak zbudowana była tragedia grecka?

Jakie zasady rządziły tragedią grecką?