Problemy baroku skupiały się wokół trzech opozycji:

  • trwałość – nietrwałość (istnienia)
  • pewność – niepewność (poznania)
  • wieczność – doczesność (wartości)

Poezja traktowała o duchowości i cielesności człowieka. Atrybutem pierwszej była trwałość, a drugiej – nietrwałość. W odczuciu ludzi baroku wartości te wchodziły ze sobą w konflikt. Świat to trwałość, ale i ruch, przemiana. Czucie stałości jest więc bardzo mylące. Nie da się nawet w myśli uchwycić stałości – wszelkie myślenie o sobie jest zawsze myśleniem o sobie samym z przeszłości. Jedynej stałości upatrywano w Bogu.

Barok określa się także jako przeciwstawienie poznania i wiary. Wynikało to także z sytuacji w naukach przyrodniczych. Skonstruowanie lunety czy mikroskopu musiało do tego doprowadzić – uświadomiono sobie zawodność poznania. Ważnym i nowym elementem filozofii baroku było pojawienie się sceptycyzmu, dzięki Kartezjańskiej koncepcji cogito ergo sum i Myślom Blaise’a Pascala.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Charakterystyka epoki baroku

Barok – życiorys kultury

BAROK – Test 1

BAROK – TABELA