Bolesław Leśmian był absolutną indywidualnością epoki, twórcą o oryginalnej filozofii i poetyce. Debiutował w 1912 r. (więc jeszcze w Młodej Polsce), lecz cała jego dojrzała twórczość zawiera się w dwudziestoleciu międzywojennym. Mieszkał na prowincji, w Hrubieszowie, i nie związał się z żadną z grup poetyckich, zresztą poezja jego wyrasta z poprzedniej epoki, a izolacja jest cechą charakterystyczną tego poety.

 • Oto tytuły tomików, które wydał Leśmian:
  • 1920 – Łąka,
  • 1936 – Napój cienisty,
  • 1938 – Dziejba leśna – było to już wydanie pośmiertne, gdyż poeta zmarł w 1937 roku.
 • Wśród wierszy Leśmiana możemy wyróżnić dwa nurty:
  • Utwory opisujące przyrodę, ludzkie przeżycia i uczucia.
  • Wiersze filozoficzne i refleksyjne, przesycone baśniową poetyką.
 • Wśród cech typowych dla poezji Leśmiana wymienić trzeba:
  • neologizmy (błyszczydła, Dusiołek, samo nazwisko poeta sobie „upoetyzował”, gdyż w rzeczywistości nazywał się Lesman),
  • szczegółowość i konkretność obrazowania,
  • motywy ludowe, baśniowe, fantastyczne.

Leśmian był przeciwnikiem sfery codzienności i szarego człowieka jako tematów poezji.

 • Ciekawa jest filozoficzna koncepcja poety, która zaznacza się w wielu utworach. Oto szczególnie zajmuje się Leśmian relacją Człowiek – Bóg.
 • Poeta postrzega rzeczywistość jako podwójną, złożoną z dwóch sfer: realnej, materialnej – czyli człowieczej, oraz wiecznej, duchowej – czyli boskiej.
  Czyli że Człowiek i Bóg stoją na zupełnie przeciwnych biegunach.
 • Człowiek jest tak zanurzony w kręgu swoich ziemskich spraw, że nie może i nie chce z nich się wydobyć.
  Widząc kondycję ludzką, pyta Leśmian o sens i o absurd ludzkiego losu.
 • Człowiek – bohater poezji Leśmianowskiej rzuca Bogu wyzwanie, chce udowodnić swoją odrębność, inność wobec Boga – swoją ludzkość.
  Dlatego poeta eksponuje ułomność, słabość i kalectwo człowieka – to „emblematy”, które są czysto ludzkie, kalectwo bowiem nie może być przymiotem Boga.
 • Heroiczny humanizm w poezji Leśmiana polega na bohaterstwie istnienia, poczuciu godności i odrębności człowieka. Z faktu, że człowiek jest świadom swojej śmiertelności i podejmuje trud życia – wynika jego siła i duma.

Leśmianowskie inspiracje:

 • folklor – twórczość ludowa,
 • filozofia Bergsona,
 • filozofia Wschodu,
 • baśnie.

Leśmianowski język

Jest tak oryginalny, że poezja ta staje się nieprzetłumaczalna na języki obce. Głównie dzieje się tak za sprawą licznych neologizmów spokrewnionych z językami słowiańskimi, stworzonymi na podstawie skojarzeń brzmieniowych i znaczeniowych. Za pomocą słowa poeta przemienia świat. Najlepszym przykładem – nazwisko poety. Z twardobrzmiącego Lesmana przeistoczył się w Leśmiana, a tym samym upodobnił się nieco do postaci ze swojej poezji.

Cechy twórczości Leśmiana

 • symbolizm;
 • związki z folklorem (balladowa forma, postaci);
 • radosny powrót do natury i pierwotnej ludowości (pierwsze utwory);
 • motywy nicości i śmierci (późna twórczość);
 • obsesyjne zainteresowanie rozkładem ludzkiego ciała, pośrednimi formami egzystencji;
 • baśniowość;
 • orientalizm (w baśniach);
 • odkrywczość językowa (neologizmy!).

Leśmianowskie tematy

 • relacja Człowiek – Bóg;
 • zderzenie marzeń z rzeczywistością;
 • pochwała aktywności ludzkiej, heroiczny humanizm;
 • śmierć i miłość;
 • fantastyczne pejzaże i postacie (świat wyobraźni);
 • kalectwo, ułomność ludzka – jako istota człowieczeństwa.

Leśmianowskie postacie

Można je spotkać tylko w krainie tej poezji. Czy to ludzie, czy „ludzieńki”, czy człekopochodne stwory? Kto wie?

 • Pan Błyszczyński – wielki kreator obdarzony błyszczydłami.
 • Dusiołek – stwór, który dręczył człowieka, kłębek lęków, uosobienie zmór.

Inni: Znikomek, Srebroń, Śnigrobek, Świdryga, Midryga.

Najważniejsze dzieła Leśmiana:

zbiory poetyckie

 • Sad rozstajny, 1912;
 • Łąka, 1920;
 • Napój cienisty, 1936
 • Dziejba leśna, 1938;

proza baśniowa:

 • Klechdy sezamowe, 1913,
 • Przygody Sindbada Żeglarza, 1913.

Zobacz:

Twórczość Bolesława Leśmiana

Bolesław Leśmian matura

Poetycki świat Leśmiana

Leśmianowska kraina poezji

Bolesław Leśmian – portret

Bolesław Leśmian – jak pisać o…

Bolesław Leśmian