Awangarda Krakowska ukształtowała się na początku lat 20. za sprawą działalności poetów skupionych wokół Tadeusza Peipera i wydawanego przez niego pisma Zwrotnica (w dwóch seriach 1922-1923 i 1926-1927). Peiper był teoretykiem grupy – po powrocie z Hiszpanii w 1921 roku wydał programowe książki pt. Nowe usta i Tędy.

 • Członkowie Awangardy Krakowskiej to:
  • Julian Przyboś,
  • Adam Ważyk,
  • Jan Brzękowski,
  • Jalu Kurek.
 • Ich program to idea nowej sztuki, którą określają:
  • 3 x M – miasto, masa, maszyna – jako naczelne tematy poezji;
  • praca nad językiem poetyckim – precz z watą słów – sens tkwi w skrócie i sile metafory, w kondensacji znaczeń słowa;
  • poeta nie jest kapłanem, nie jest beztroskim lekkoduchem, lecz poważnym rzemieślnikiem pracującym w materiale słowa.

Grupa przestała istnieć w latach trzydziestych XX wieku, lecz nawiązywały do jej założeń inne grupy, zwłaszcza zaś awangarda lubelska. Najwybitniejszym poetą Awangardy Krakowskiej pozostał Julian Przyboś.

Zobacz:

Grupy poetyckie dwudziestolecia międzywojennego

Ugrupowania poetyckie – zestawienie

Julian Przyboś

Scharakteryzuj twórczość Juliana Przybosia

Twórczość Juliana Przybosia