Jerzy Szaniawski to wybitny dramaturg dwudziestolecia międzywojennego, zresztą również epoki powojennej, tworzył bowiem nadal i to nie tylko dramaty, lecz również opowiadania i słuchowiska radiowe.

 • Typ twórczości Szaniawskiego jest zupełnie różny od dramaturgii Witkacego. To dwa skrajnie odmienne światy, przede wszystkim dlatego, że podstawą koncepcji dramaturgii Szaniawskiego jest realizm – mamy tu do czynienia:
  • z wartką, spójną akcją,
  • bohaterami rzeczywistymi,
  • logiką i konsekwencją zdarzeń,
  • chronologią czasu.
 • Każda sztuka to wypadki z życia wzięte – stają się one przykładem, sygnalizacją problemu, mają skłaniać do rozważania pewnych istotnych kwestii. Dopiero w ten kształt realistyczny wprowadza twórca charakterystyczne dla siebie chwyty:
  • liryzm,
  • ironię,
  • elementy gatunków innych – baśni, przypowieści,
  • symbolikę,
  • aluzję,
  • psychologizację postaci.
 • Warto pamiętać, że jego artystyczną wypowiedzią i dyskusją na temat koncepcji teatralnych jest powojenny dramat Dwa teatry.
  Inne tytuły sztuk Szaniawskiego to:

  • Adwokat i róże,
  • Murzyn,
  • Żeglarz,
  • Most,
  • Fortepian,
  • Kowal,
  • Pieniądze i gwiazdy.
  • Słynne są też prozatorskie opowiadania o Profesorze Tutce – Profesor Tutka i inne opowiadania.

Utwory Szaniawskiego cieszą się popularnością nie tylko ze względu na konstrukcję – krąg tematów, jakie porusza autor, jest bardzo atrakcyjny, mieści się w sferze etycznej, filozoficznej, obyczajowej.

Zajmują go następujące zagadnienia:

 • Wieloznaczność ocen i twierdzeń uznanych przez ogół. Nazwijmy to inaczej – nie ma prawd jednoznacznych, nie ma łatwych ocen, każda sytuacja ma dwie strony. Tę prawidłowość często oglądamy w sztukach Szaniawskiego (Most, Żeglarz)
 • Ludzkie pragnienia, ideały i przemijanie (Adwokat i róże)
 • Zderzenie marzeń, fantazji człowieka z rzeczywistością (Murzyn)
 • Mit i legenda – ich siła i powstawanie, rola w społeczeństwie, ich wartość (Żeglarz)
 • Sztuka, koncepcje teatralne (Fortepian, Dwa teatry)
 • Pojęcia: zło, dobro, fałsz, prawda – ich wieloznaczność, trudności w zdefiniowaniu (Most, Żeglarz)

Ważne przy omawianiu dramatów Szaniawskiego i cech jego twórczości jest spostrzeżenie, że nigdy nie wyrokuje niczego sam, jednoznacznie i bezdyskusyjnie. Niczego nie sugeruje. Ukazuje wieloznaczność życia, złożoność życiowych sytuacji – i pozostawia je do rozważań odbiorcy, poddaje osądowi widza czy czytelnika.

Zobacz:

Jaki problem porusza Jerzy Szaniawski w dramacie pt. Żeglarz?