Na początek – tłumaczenia. W druku ukazywały się najpierw przekłady utworów średniowiecznych:

 • Żywot pana Jezu Krysta Baltazara Opecia.
 • Historyja o siedmiu mędrcach.
 • Marchołt, czyli Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym – to niby nawiązanie do historii biblijnej o mądrym królu Salomonie, ale w przekładzie Jana z Koszyczek całkowicie obśmiane. Oto bowiem gruby, obrzydliwy i odrażający, a na dodatek sprośny prostak Marchołt okazuje się rozumniejszy od mądrego i pięknego króla!
 • Sowizdrzał – jeszcze jedno tłumaczenie „błazeńskiej” opowieści. Tytułowy bohater też nie ma nic wspólnego z wzorcami do naśladowania tak lansowanymi w średniowieczu. Nie dość, że prostak, to jeszcze złośliwiec – ciągle płatał jakieś nieznośne figle.
 • Wiersze Stanisława Kleryki – kapelana na dworze Zygmunta Starego. Pisał okolicznościowe wiersze i po łacinie, i po polsku. Ponieważ utwory te niejednokrotnie uświetniały dworskie uroczystości, musiały mieć elegancką formę. Historycy literatury zachwycają się przepiękną polszczyzną wierszy napisanych przez tego urodzonego w Bochni mieszczanina, który nie skończył nawet Akademii Krakowskiej.
 • Utwory Marcina Bielskiego – szlachcica-żołnierza:
  • Żywoty filozofów – przekład z czeskiego,
  • Kronika wszytkiego świata – pierwsze dzieło historyczne w języku polskim,
  • Komedyja Justyna… – poważny moralitet o „walce dusz”, trochę jeszcze poetyką bliski średniowieczu, ale tematycznie – bardziej renesansowy.
  • trzy satyry, w tym jedna znana pod skróconym tytułem Rozmowa dwóch baranów (pełny tytuł: Rozmowa nowych proroków, dwu baranów o jednej głowie). Wprawdzie forma tej satyry nie jest zbyt porywająca, ale na uwagę zasługuje pomysł, by bohaterem uczynić… kamienne barany wyrzeźbione na jednej z krakowskich kamienic.
 • Utwory Biernata z Lublina – tylko po polsku!
  • Raj duszny – tłumaczenie łacińskiego modlitewnika, pierwsza zachowana w języku polskim książka wydana w 1513 roku przez Floriana Unglera;
  • Żywot Ezopa Fryga – pierwszy polski zbiór bajek wzorowanych na bajkach łacińskich.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jakich znasz poetów polsko-łacińskich?

TEST z wiedzy o renesansie z komentarzem cz. 1

TEST z wiedzy o renesansie z komentarzem cz. 2

Renesans – praca domowa

Literatura polskiego renesansu