Miłość romantyczna to miłość wielka, oparta na wspólnocie dusz, zakończona rozstaniem przeznaczonych sobie kochanków. Adam Mickiewicz przyczynił się do utrwalenia takiego modelu. W wielu jego wierszach słychać echo miłości do Maryli Wereszczakówny, która została żoną Wawrzyńca Puttkamera. Marylę polska tradycja literacka uważa za Mickiewiczowską muzę, choć w jego życiu odegrały rolę także inne kobiety.

W poezji miłosnej szukaj

  • Portretu ukochanej – pięknej, nieosiągalnej, odległej – jak w wierszu Do *** Na Alpach w Splügen – ona roztańczona wśród swojego otoczenia – on daleko osamotniony w zimnym alpejskim krajobrazie.
  • Bogactwa i zmienności uczuć – lęku, tęsknoty, bólu.
  • Wyobrażenia miłości jako platonicznej łączności dusz – nad przestrzeń, czas i ludzkie konwenanse.
  • Próby definicji miłości – w niepewności słynne: „czy to jest miłość, czy to jest kochanie”.
  • Deklaracji nieprzemijalności uczucia – „na każdym miejscu i o każdej dobie”.

 

Na ten wiersz warto zwrócić uwagę…

Do M***
Ze względu na wykorzystanie go przez Prusa w Lalce. Tam baronowa Zasławska prosi Wokulskiego, by wyrył w pomniku z kamienia słowa:

Na każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Mickiewiczowskie tematy

Jakie tematy najczęściej podejmowali twórcy polskiego romantyzmu?

Na podstawie znanych utworów Adama Mickiewicza odpowiedz na pytanie: Jaka była romantyczna miłość.

Romantyzm – TEST 5

Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza Snuć miłość…