Krajobraz lat dziecinnych uobecniany plastycznie jest to krajobraz:

  • specyficznie oswojony, w bliskiej łączności z człowiekiem i jego wyobrażeniami, otwarty na jego refleksję i związany z jego działaniem gospodarskim, regulowany naturalnym zegarem słonecznym,
  • baśniowo uniezwyklony,
  • nieustannie podkładany pod świat ludzki (antropomorfizm),
  • pochwycony w świątecznej chwili (pora żniw i obfitych zbiorów).

Ojczyzna w Panu Tadeuszu

  • przestrzeń dobrze znajoma, własna, rodzinna (ważną rolę odgrywają zaimki dzierżawcze),
  • kraina piękna, doskonała, przewyższająca inne w swych wartościach (epitety wartościujące),
  • ziemia ukochana sercem, wytęskniona, strzeżona w duszy i pamięci (wyrażają to głównie bezpośrednie wyznania),
  • przestrzeń sakralna, święta, czysta (epitety emocjonalne i znaki symboliczne mają największy udział w jej kreowaniu).

 

Zobacz:

Pan Tadeusz – praca domowa

Pan Tadeusz – kartkówka

Pan Tadeusz na maturze

Pan Tadeusz – utworem o historii Polski

Ojczyzna w literaturze

Udowodnij, że Pan Tadeusz Mickiewicza spełnia wymagania gatunku, jakim jest epos