Zacznij:

Poemat dygresyjny to gatunek poezji epickiej, którego twórcą był George Byron. Te utwory stały się wzorem dla twórców z innych krajów.

Cechy poematu dygresyjnego

Poemat dygresyjny cechuje luźna, fragmentaryczna budowa. Narrator przedstawia tajniki warsztatu poetyckiego i nie ukrywa fikcyjnego charakteru akcji, która często jest tylko pretekstem do snucia refleksji na tematy społeczno–polityczne, kulturalne, filozoficzne i osobistych rozrachunków. W Beniowskim Słowacki pisze o roli i znaczeniu języka, konflikcie z Mickiewiczem, charakteryzuje środowisko emigrantów, mniej uwagi poświęca losom tytułowego bohatera. Jeszcze jedna ważna cecha poematu dygresyjnego: bohaterem jest często sam narrator.

Zakończ:

Najważniejszą rolę w poemacie dygresyjnym odgrywają rozbudowane dygresje – osobiste komentarze autora do różnego rodzaju wydarzeń.

Najważniejsze teksty:

  • Beniowski Juliusza Słowackiego,
  • Wędrówki Childe Harolda i Don Juan George’a Byrona,
  • Eugeniusz Oniegin Aleksandra Puszkina