Zainteresowanie romantyków wsią zapowiadał już jeden z oświeceniowych nurtów: sentymentalizm.

  • Sentymentalni twórcy na bohaterów swych utworów wybierali postacie z ludu i usiłowali zwrócić uwagę na ich przeżycia. I bohaterowie, i ich problemy wydawały się jednak zbyt sielankowe, nieprawdziwe.
  • Inaczej u romantyków. Fascynuje ich:
    • sposób postrzegania świata przez lud – magiczny, tajemniczy, niewytłumaczalny,
    • ludowa moralność opierająca się na prostej zasadzie: zło musi być ukarane, a dobro nagrodzone.
  • Wiele utworów romantycznych swoje źródła ma w ludowym folklorze, ale celem romantyków nie było dosłowne odtworzenie ludowych pieśni, obrzędów czy legend, lecz stworzenie klimatu ludowości.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c138-synteza-reomantyzmu/w-jaki-sposob-romantycy-postrzegali-nature

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c138-synteza-reomantyzmu/synteza-jakie-motywy-tematyczne-najczesciej-podejmowali-tworcy-polskiego-romantyzmu

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/modernizm-mloda-polska-c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/c424-mloda-polska-2/rozne-spojrzenia-na-nature-w-literaturze-xix-wieku

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c138-synteza-reomantyzmu/jakie-romantyczne-utwory-podejmuja-temat-piekna-ziemi-ojczystej-i-tesknoty-emigrantow