Średniowiecze w Polsce

trwało znacznie krócej niż w Europie, choć później się skończyło. Zaczęło się znacznie później – bo dopiero od X w. Polska jako chrześcijańskie państwo znalazła się na mapie średniowiecznego świata cywilizowanego. W historii kultury wyróżnia się dziś trzy podstawowe okresy polskiego średniowiecza – oto ich skrócona charakterystyka (uwaga! podział ten nie do końca pokrywa się z podziałem stosowanym przez historyków):

X-XII w. – wczesne średniowiecze

 • To czas formowania się państwowości, okres panowania Piastów i kształtowania się feudalizmu.
 • Trwa ciągła walka o suwerenność w stosunku do potężnego sąsiada z Zachodu – Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, które w chwilach wolnych od sporu o inwestyturę zajmuje się głównie ekspansją na wschód. Od 1138 roku – rozbicie dzielnicowe.
 • Początki literatury łacińskiej powstającej w Polsce. Zapiski w języku polskim ograniczają się do pojedynczych słów w dokumentach i dziełach historiograficznych – o literaturze w języku narodowym nikomu się jeszcze nie śni.
 • Powstaje pierwsza wielka kronika – Galla Anonima.
 • W architekturze dominuje stylu romański.

XIII-XIV w. – średniowiecze dojrzałe

 • Literatura łacińska w rozkwicie – w tym czasie prawdopodobnie powstaje Bogurodzica.
 • Pojawiają się pierwsze budowle w stylu gotyckim.
 • Dzięki staraniom Kazimierza Wielkiego powstaje pierwszy uniwersytet w Krakowie.
 • Większość tego czasu upływa pod znakiem rozbicia dzielnicowego – przełom XIII i XIV w. to czas ogromnie burzliwy – pojawiają się kolejne próby zjednoczenia kraju, bądź zawładnięcia nim – w tym akurat prym wiodą potężni wówczas Czesi. Ostateczne zjednoczenie udaje się dopiero Władysławowi Łokietkowi.
 • Początek konfliktu z zakonem krzyżackim.
 • Za panowania Kazimierza Wielkiego – spory rozwój cywilizacyjny. Rozwój feudalizmu.

XV w.-poł. XVI wieku – późne średniowiecze

 • Literatura już w równym niemal stopniu powstaje po łacinie i po polsku.
 • W architekturze niepodzielnie dominuje gotyk.
 • W polityce – początek i rozwój unii polsko-litewskiej i dynastii Jagiellonów.
 • Eskalacja konfliktu z zakonem i jego upadek – na terenach będących we władaniu niezbyt sympatycznych mnichów powstaje państwo, w przyszłości równie niesympatyczne (dla nas, Polaków) – Prusy.
 • Powstanie i rozwój sejmu – jednocześnie, niestety, początki postępującego osłabienia władzy królewskiej.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Średniowieczna Polska

Jaki zakres dziejów obejmuje polskie średniowiecze?

Wymień znane Ci zabytki języka polskiego

Dokonaj zestawienia dzieł średniowiecza polskiego

Średniowiecze – TEST 1