1. Kto i kiedy opowiada bajkę o ziarnie, które zakopał diabeł, by zniweczyć Boski plan?

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Jakie dwa ptaki pojawiają się w scenie Małej improwizacji?

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Kiedy rozgrywa się Wielka Improwizacja?

……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Kto w scenie Widzenie księdza Piotra stoi u stóp ukrzyżowanej Polski?

……………………………………………………………………………………………………………………..

5. Jaką moc przypisuje Konrad poezji w scenie Wielkiej Improwizacji?

……………………………………………………………………………………………………………………..

6. W jakim typie literatury gustują Polacy, zdaniem jednego z literatów towarzystwa stolikowego?

……………………………………………………………………………………………………………………..

7. Kto towarzyszy pani Rollison podczas wizyty u Nowosilcowa?

……………………………………………………………………………………………………………………..

8. Czego śladem jest rana na czole Konrada?

……………………………………………………………………………………………………………………..

9. Kogo nie pozwala Konrad dotknąć bluźnierstwem w celi więziennej?

……………………………………………………………………………………………………………………..

10. Kto dopowiada przekleństwo nazwania Boga carem za Konrada?

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Odpowiedzi

1. Żegota w scenie więziennej.
2. Orzeł i kruk.
3. W noc wigilijną.
4. Matka – Wolność.
5. Poezja porusza wszechświat, potrafi wprawić w ruch kometę.
6. W sielankach.
7. Ksiądz Piotr i Kmitowa.
8. Zwady z Bogiem.
9. Matki Boskiej.
10. Diabeł.

Facebook aleklasa 2