1. Jak miał na imię chłopiec, co psom szył buty, o którym opowiada Kordianowi Grzegorz?

2. Czy żyli rodzice Kordiana?

3. W jaki sposób Kordian popełnił samobójstwo? Co wzbudziło niepokój domowników?

4. Jak miała na imię kobieta, która towarzyszyła Kordianowi tylko dla pieniędzy i co powiedział jej, by ją sprawdzić?

5. Jaki ptak towarzyszy rozmowie papieża z Kordianem i jak żartobliwie nazywa go papież?

6. W jaki sposób tytułowy bohater dramatu przedostaje się ze szczytu Mont Blanc do Polski?

7. W jakiej scenie Kordian głosi hasło: „Polska Winkelriedem narodów”?

8. Na jakim zamku rozgrywa się próba zamachu Kordiana na cara?

9. Jakiego hasła używają spiskowcy?

10. Jakie słowo (i przez kogo) zostaje wypowiedziane w najkrótszej scenie Kordiana?

11. Ile głosów padło za śmiercią cara?

12. Czy car Mikołaj I i wielki książę Konstanty to dobry przykład kochających się braci?

13. Dlaczego przed egzekucją złamano szpadę Kordianowi?

 

Odpowiedzi

1. Janek.
2. Tylko matka – wdowa, wspomina o tym w rozmowie Laura.
3. Zastrzelił się. Domownicy przerazili się, gdy koń Kordiana powrócił bez jeźdźca.
4. Wioletta. Kordian powiedział jej, że przegrał jej klejnoty, a jego koń gubił złote podkowy.
5. Jest to papuga, a papież nazywa ją „szatankiem” i „Luterkiem”.
6. Zostaje przeniesiony przez chmurę.
7. W monologu na Mont Blanc – hasło wyraża koncepcję mesjanizmu historycznego.
8. Na Zamku Królewskim w Warszawie.
9. To hasło to „Winkelried”.
10. Chodzi o scenę II aktu III, scenę koronacji cara Mikołaja I na króla Polski. Car, kładąc rękę na księdze konstytucyjnej, wypowiada słowo „Przysięgam”. Jest to jedyne słowo wypowiedziane w tej scenie.
11. Pięć, a wszystkich głosujących spiskowców było stu pięćdziesięciu pięciu.
12. Nie – mnóstwo pomiędzy nimi żalów, urażonych ambicji, zatargów, niechęci, może nawet nienawiści. Dobrze widać to w scenie IX aktu III, kiedy w poufnej rozmowie wychodzą na jaw najbardziej odrażające cechy obu braci, wypominających sobie różne zbrodnie, grożących, jawnie walczących o władzę.
13. W ten sposób odebrano mu szlachectwo.