Sprawdź swoją wiedzę z Króla Edypa

1. W jakich górach porzucono Edypa?

………………………………………………………………………………………..

2. Jak się nazywał mityczny założyciel Teb?

………………………………………………………………………………………..

3. Dlaczego Edypowi nadano właśnie takie imię?

………………………………………………………………………………………..

4. Jak nazywali się przybrani rodzice Edypa?

………………………………………………………………………………………..

5. Jak nazywali się prawdziwi rodzice Edypa?

………………………………………………………………………………………..

6. Kto był jedynym świadkiem zabójstwa Lajosa?

………………………………………………………………………………………..

7. Czy Edyp prosił Kreona o opiekę nad wszystkimi dziećmi?

………………………………………………………………………………………..

8. Jak ukarał się Edyp po odkryciu własnych zbrodni?

………………………………………………………………………………………..

9. Czym wykłuł sobie oczy Edyp?

………………………………………………………………………………………..

 

Odpowiedzi

1. w górach Kiteron

2. Kadmos

3. ponieważ po urodzeniu przekłuto mu nogi. Przygarnięty przez władców Koryntu, został nazwany opuchłonogim (ejdipus)

4. Polibos i Merope – władcy Koryntu

5. Lajos i Jokasta – władcy Teb

6. sługa, który wyprowadził się z miasta, gdy Edyp objął rządy

7. nie – tylko nad dziewczynkami, ponieważ uważał, że chłopcy jako rycerze dadzą sobie radę

8. wykłuł sobie oczy i wyruszył na tułaczkę

9. broszką Jokasty