Wśród ludzi jest się także samotnym.

Pracując dla samych dóbr materialnych, budujemy sobie więzienie. Zamykamy się w samotni ze złotem rozsypującym się w palcach, które nie daje nam nic, dla czego warto żyć.

W świecie, gdzie życie tak naturalnie łączy się z życiem, gdzie kwiat nawet w powiewie wiatru łączy się z innymi kwiatami, gdzie łabędź zna wszystkie łabędzie, tylko ludzie budują sobie samotność.
Antoine Saint-Exupéry

Wolnym bowiem jest człowiek tylko wtedy, gdy jest samotny.
Arthur Schopenhauer

Jestem prawdziwie samotnym wędrowcem i nigdy całym sercem nie przynależałem do mojego kraju, domu, przyjaciół, a nawet najbliższej rodziny. W związku z tym nigdy nie zatraciłem dystansu i potrzeby izolacji.
Albert Einstein

Samotność nie ma nic wspólnego z brakiem towarzystwa.
Erich Maria Remarque

Jedyne lekarstwo dla znużonych życiem w gromadzie: życie w wielkim mieście. To jedyna pustynia, jaka jest dziś dostępna.
Albert Camus

Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych, a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
Fryderyk Nietzsche

Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.
Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.
Jan Paweł II

Samotność nie ma nic wspólnego z brakiem towarzystwa.
Samotność, prawdziwa samotność bez złudzeń, to stan poprzedzający obłęd lub samobójstwo.
Erich Maria Remarque

Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą.
José Ortega y Gasset

Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale, chociaż sam mógłby wykopać swój grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa.
James Joyce

Człowiek jest mniej nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam.
Honoriusz Balzak

Poczucie samotności jest właściwie jedynym namacalnym sprawdzianem naszego istnienia. Samotność jest wielką dźwignią naszych poczynań.
Michał Choromański

Kto samotny los wybrał, temu stokroć biada,
Bo to jest człowiek, który sam siebie okrada.
Aliszer Nawoi

Samotność jest przedsionkiem śmierci.
Anne Louise de Staël-Holstein

Wszystko można nabyć w samotności, prócz charakteru.
Stendhal

Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.
Stendhal

Samotność! – cóż po ludziach, czy-m śpiewak dla ludzi?
Adam Mickiewicz

Samotności, jakaś ty przeludniona!
Stanisław Jerzy Lec

Samotności! do ciebie biegnę jak do wody
Z codziennych życia upałów;
Z jakąż rozkoszą padam w jasne, czyste chłody
Twych niezgłębionych kryształów.
Adam Mickiewicz

Wojownik światła wie, że żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Wie, że nie może walczyć sam. Jakiekolwiek byłyby jego zamiary, zawsze potrzebuje innych ludzi.
Paulo Coelho

Jedyne lekarstwo dla znużonych życiem w gromadzie: życie w wielkim mieście. To jedyna pustynia, jaka jest dziś dostępna.
Albert Camus

Samotność – mędrców mistrzyni.
Adam Mickiewicz

Samotność to taki interes, do którego nie można przystępować z pustymi rękami.
Maryla Wolska

Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.
George Sand

Ten jest prawdziwie samotnym na ziemi,
Kto nawet współczuć nie umie z drugiemi.
Adam Asnyk

…samotność lubią tylko głupcy lub mędrcy, ospali lub poeci.
Henryk Sienkiewicz

Człowiek mniej jest nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam.
Honoriusz Balzak

Samotność (…) świątynia, pełna lśniących bram,
Otwartych w przestwór.
Jan Kasprowicz

Poczucie samotności jest właściwie jedynym namacalnym sprawdzianem naszego istnienia. Samotność jest wielką dźwignią najlepszych poczynań.
Michał Choromański

(…) wierna, nieco gorzka piastunka – samotność.
(Jarosław Iwaszkiewicz

Pochwała samotności to najpiękniejsza balowa zabawa po północy.
Adolf Nowaczyński)

Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale, chociaż sam mógłby wykopać swój grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa.
James Joyce

Nie wódź mnie, panie, dalej – tam się noc urywa
i od brudnych kanałów dmie samotna śmierć.
Krzysztof Kamil Baczyński

Chodzę tu, chodzę tam,
Z tłumem ludzi zawsze sam.
Edward Stachura

Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą.
José Ortega y Gasset

Samotność, jaką człowiek może znieść i nie umrzeć, ma granice tak samo, jak napięcie elektryczne.
William Faulkner

Jedyne lekarstwo dla znużonych życiem w gromadzie: życie w wielkim mieście. To jedyna pustynia, jaka jest dziś dostępna.
Albert Camus

Im bardziej człowiek się izoluje, tym bardziej natarczywi stają się nicponie i plotkarze.
Søren Aabye Kierkegaard

Im dalej brniesz w nieznane, tym mniej przyjaciół pozostaje z tobą.
Gdy postępując naprzód, osiągniesz granice niedostępne dla innych, pozostaniesz ostatecznie sam.
Hans Selye

Kto sam wykluczy się ze społeczności, tego i ludzie wykluczą bez żalu i bez szczególnej zachęty i jeszcze się postarają, by na zawsze zamknąć mu powrót na wypadek, gdyby się rozmyślił.
Ivo Andrić

Zobacz:

Samotność – motyw

Samotność – czym jest? Twoje rozważania na ten temat poparte przykładami z literatury, filmu, teatru

https://aleklasa.pl/liceum/praca-domowa-w-liceum/wypracowania-z-literatury-xx-wieku-c234-praca-domowa-w-liceum/samotnosc-coz-po-ludziach-a-mickiewicz-twoje-refleksje-o-istocie-samotnosci-i-literackich-samotnikach