Samotność – czym jest? Twoje rozważania na ten temat poparte przykładami z literatury, filmu, teatru.

Temat odwołujący się do różnych tekstów kultury, czyli filmów, spektakli teatralnych, dzieł muzycznych i plastycznych.
Daje możliwość wykazania się wiedzą spoza programu.

Nie zagub się jednak w gąszczu przykładów! Nie zapomnij, że masz odpowiadać na „tytułowe” pytanie – czym jest samotność? Pracę warto uporządkować według definicji samotności, nie utworów!

 

Jak zacząć?

Przykład

Samotność jest znakiem dzisiejszych czasów. To słowo bardzo modne. Zdobi tytuły głośnych filmów: „Samotni”, „Samotnicy”, „Egoiści”.
Co ciekawe, to czasem samotność w grupie. W wielkim mieście, wielkiej firmie, w jakiejś grupie zawodowej, niekiedy snobistycznej (artystów, producentów reklam). Tak, to modny temat, ale czyż nie jest to odwieczny problem, z którym zmierzyć się musi każdy człowiek? Doświadczenie, którego nikt nam nie odbierze, bowiem samotnie, choć nieraz w obecności innych ludzi, musimy przeżyć sprawy najważniejsze: narodziny, cierpienie, dojrzewanie, starzenie się, śmierć. A nawet miłość – czyż często nie bywa, zwłaszcza dziś, samotnością we dwoje?
Trudno nazwać samotność przekleństwem, trudno błogosławieństwem, jest ona po prostu naszym nieuchronnym doświadczeniem. Jedni przyjmują ten stan jako naturalny, inni buntują się przeciw samotności. Różne są jej oblicza.


Co w rozwinięciu?

  • Samotność wobec biurokratycznej machiny, totalitaryzmu:
    • przepadający bez wieści ludzie w systemach totalitarnych, zdrowi, niejednokrotnie zamykani w domach dla obłąkanych (Mistrz i Małgorzata).
    • Człowiek wobec biurokracji, urzędniczej wszechwładzy (Proces, Zamek).
  • Samotność powodowana brakiem miłości, miłością nieodwzajemnioną lub koniecznością rozstania z ukochaną osobą (utwory tak różne, jak Cierpienia młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego, powieści Jane Austen i Dziennik Bridget Jones Helen Fielding).
  • Samotność w miłości spełnionej (Małgorzata – bohaterka powieści Michaiła Bułhakowa – dopiero w związku z Mistrzem doświadczyła prawdziwego uczucia, choć wcześniej była mężatką).
  • Samotność będąca skutkiem inności (bycie obcym, innym) – doświadczają jej prześladowani z powodu pochodzenia, wyznania, rasy – filmy: Agnieszki Holland Europa, Europa, Pianista Romana Polańskiego. Można jej też doświadczać w rodzinie jako odmieniec – Pułapka Tadeusza Różewicza (konflikt między synem a ojcem).
  • Samotność związana z rozwojem cywilizacji, będąca np. skutkiem pracoholizmu, zmian kulturowych, rozwoju wielkich firm, ale także odwiecznym znakiem kondycji człowieka (samotni z wielkich firm opisani w książkach Douglasa Couplanda Pokolenie X czy Poddani Microsoftu, kultowy Dziennik Bridget Jones czy Samotność w sieci Janusza L. Wiśniewskiego).
  • Samotność wobec śmierci – chyba najbardziej nieuchronna i tragiczna (bohater Procesu Kafki).


Jak zakończyć?

Przykład

Można żyć w mniejszej zbiorowości lub w tłumie, być mniej lub bardziej zżytym z ludźmi, cierpieć lub nie z braku miłości. Można być mniej lub bardziej samotnym w życiu. I różne oblicza tej samotności pokazałam. Ale wobec śmierci i najważniejszych pytań egzystencjalnych każdy i tak zostaje sam, dlatego takie książki jak „Proces” Franza Kafki będą zawsze ­aktualne.

 

Uwaga!
Temat – jak wiele maturalnych – odwołujący się do różnych tekstów kultury, czyli filmów, spektakli teatralnych, dzieł muzycznych i plastycznych.
Daje możliwość wykazania się wiedzą spoza programu.
Nie zagubmy się jednak w gąszczu przykładów! Nie zapomnijmy, że mamy odpowiadać na „tytułowe” pytanie – czym jest samotność? Pracę warto uporządkować według definicji samotności, nie utworów!

Zobacz:

Samotność – motyw literacki

Samotność – przedstaw motyw, ilustrując wypowiedź przykładami tekstów kultury z różnych epok.

Samotność – czym jest? Twoje rozważania na ten temat poparte przykładami z literatury, filmu, teatru

https://aleklasa.pl/liceum/praca-domowa-w-liceum/wypracowania-z-literatury-xx-wieku-c234-praca-domowa-w-liceum/samotnosc-coz-po-ludziach-a-mickiewicz-twoje-refleksje-o-istocie-samotnosci-i-literackich-samotnikach