Zdania klucza

Jak wrócić do zgubionej myśli?

Tylko nie poprzez zdanie: Zapomniałem jeszcze napisać… To się broni w wypowiedzi ustnej, w pisemnej nie!

 • Powrócę do tematu…
 • Pozwolę sobie raz jeszcze przywołać temat…
 • Ta refleksja każe jeszcze raz przyjrzeć się zagadnieniu…
 • Wspomniany już wątek pojawia się znowu …
 • Jeszcze raz wrócę do refleksji o…
 • To rzuca nowe światło na wspomniany temat…
 • Okazuje się, że omawiany już wątek powraca…

Powrót do myśli odłożonej na bok

 • Wspomniany wcześniej pogląd ujawnia się tutaj wyraźnie.
 • Nadmieniłem już o tym zagadnieniu tu nabiera wyraźnych kształtów…
 • Odrzucona na początku teoria okazuje się mieć rację bytu.
 • Powraca porzucona myśl…
 • Niesłusznie odeszliśmy od poprzedniego toku myślenia.
 • Zaniechana refleksja jednak uporczywie powraca!
 • Wniosek poprzedni wydał się marginalną dygresją, tymczasem okazuje się bardo ważny.

Nowa światła myśl kontrargument nowy wątek

 • Konsekwencją tych przemyśleń jest następne stwierdzenie…
 • To wydarzenie rzuca nowe światło na zagadnienie tematu…
 • Popatrzmy na to z innego punktu widzenia…
 • Słowa bohatera rodzą następne pytanie
 • Rozdział taki a taki zupełnie zmienia wstępną ocenę bohatera powieści, którą czytelnik wyrabia sobie już na początku lektury.
 • Analizując postępowanie osób zamieszanych w tę sprawę, dochodzę do nowych wniosków.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak przywołać słowa bohatera?

Sposób na wypracowanie. Zdania klucze.

Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?