Zdania klucze

Jak przejść do omówienia kolejnego utworu?

Chcemy omówić kolejny utwór

 • Nie można w tej dyskusji pominąć utworu…
 • Nie sposób nie wspomnieć bardzo poczytnego utworu…
 • Tymczasem kolej na następny przykład.
 • Czas na to, by przywołać następny tytuł. Jest to…
 • Myślę, że doskonałym przykładem będzie też…
 • Pragnę przytoczyć jeszcze jeden przykład…
 • Uczyniła na mnie niebagatelne wrażenie inna jeszcze książka…
 • Wywarła na mnie wielkie wrażenie inna jeszcze książka…
 • Pragnę przejść do analizy następnego dzieła literackiego.
 • Przejdźmy do następnego utworu prozatorskiego, a jest nim…
 • Nie koniec na tym. Niedawno czytałam książkę…
 • Warto przytoczyć tu jeszcze jeden tytuł. Jest to…
 • Myślę, że doskonałym przykładem będzie też…
 • Sądzę, że można tu śmiało przytoczyć / przywołać…
 • Następnym moim argumentem jest utwór pt….


Chcemy przywołać kolejny tytuł o tej tematyce / problemie / zagadnieniu

 • Podobny sens nadał swojemu dramatowi…
 • Oto kolejne dzieło na ten temat…
 • Oczywiście powyższe dzieło nie jest jedynym na ten temat. Oto…
 • Miałem przyjemność czytać jeszcze inną książkę na ten temat.
 • Następny utwór, który świetnie obrazuje zagadnienie tematu to…
 • Temat ten jest także głównym problemem utworu pt…
 • Do kręgu lektur o podobnej tematyce należy też…
 • Znajduję ów (ten, powyższy) temat także w utworze…
 • Moim zdaniem jeszcze ciekawiej obrazuje temat inne dzieło…
 • Z moich doświadczeń czytelnika wynika, że jest jeszcze inne dzieło na ten temat…
 • Następny utwór o podobnej wymowie to…
 • Wydaje mi się, że temat ten można znaleźć także w …
 • Podobną tematykę podejmuje utwór pt…..
 • Inne znakomite ujęcia problemu to poemat…
 • Spoza kanonu lektur, ale świetnie oddająca temat pozycja to…
 • Inną interpretację zagadnienia znajdziemy w utworze z XIX w.
 • W utworze pisarza X znajdziemy zupełnie różne naświetlenie problemu…
 • Poszukując odpowiedzi na to samo pytanie, autor X dał w swojej książce inną odpowiedź.
 • Na to samo pytanie szuka odpowiedzi poeta w…
 • Powyższe dzieło nie jest jedynym na ten temat. Oto…

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak przywołać słowa bohatera?

Jak to powiedzieć uprzejmie?

Jak przywołać słowa bohatera?

 

Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?

Sposób na wypracowanie. Zdania klucze.