Zamiast używać wciąż sformułowania „kolejny utwór”, możesz napisać:

 • Powyższe dzieło nie jest jedynym na ten temat. Oto…
 • Pragnę przytoczyć jeszcze jeden przykład…
 • Przejdźmy do następnego utworu prozatorskiego, a jest nim…
 • Nie koniec na tym. Niedawno czytałam książkę…
 • Jeśli przyjrzymy się utworowi pt. … autorstwa X…
 • Znajduję ów (ten, powyższy) temat także w utworze pt. …
 • Myślę, że doskonałym przykładem będzie też…
 • Wywarła na mnie wielkie wrażenie inna jeszcze książka…
 • Sądzę, że można tu śmiało przytoczyć…
 • Nie sposób nie wspomnieć o bardzo poczytnym utworze…
 • Następny utwór, który świetnie obrazuje zagadnienie, to…
 • Temat ten jest także głównym problemem utworu pt. …
 • Wydaje mi się, że temat ten można znaleźć także w…
 • Podobną tematykę podejmuje utwór pt. …
 • Pragnę przejść do analizy następnego dzieła literackiego.
 • Tymczasem kolej na następny przykład.

Jak wprowadzić nową myśl?

 • Czas na wniosek zamykający powyższe rozważania.
 • Spójrzmy teraz na tę sprawę z innej strony…
 • Rozważmy inny aspekt tej kwestii…
 • Zadam teraz kolejne pytanie…
 • Pragnę przejść do następnego problemu…
 • Sprawa, którą omówiłem, pociąga za sobą temat następny.
 • I oto rodzi się nowy problem, który trzeba przeanalizować.
 • Myślę, że ta praca nie może obejść się bez przytoczenia następującego problemu. Jest nim…
 • Nie pomińmy obrazu (skojarzenia, problemu, faktu) tak ważnego, jak…
 • Jak powyższe wnioski dają się zastosować we współczesności?
 • Bezsprzecznie warto omówić jeszcze jeden problem.
 • Jest coś jeszcze, co zmusza do rozmyślania na ten temat.
 • Omówiłem prozę – czas i miejsce, by zwrócić uwagę na wartość dramatu.
 • Moją koncepcję potwierdza także myśl zawarta w…

Wprowadzasz argumenty przeciwne:

 • Przeciwnikom tezy zawartej w temacie odpowiem teraz sumą wniosków.
 • Teraz pragnę przytoczyć argumenty przeciwników tej tezy.
 • Pozostają jeszcze inni bohaterowie i inne poglądy. Aby zachować obiektywizm, należy je przywołać.
 • Inną cechą (osoby, utworu, wydarzeń) jest…
 • Druga strona tej sprawy wygląda następująco…
 • Okazuje się, że nic nie jest jednoznaczne. Moje twierdzenie też.
 • Chciałbym zwrócić uwagę na coś jeszcze…
 • Przeanalizujmy jeszcze jedno zagadnienie. Mianowicie…
 • Czas, by popatrzeć na to wszystko z innego punktu widzenia.
 • Co pozostało jeszcze niewyjaśnione?
 • A teraz popatrzmy na całą rzecz z perspektywy zgoła odmiennej.
 • Wyżej stawialiśmy pytania. Teraz czas na odpowiedzi…
 • Nie mogę pominąć poglądu pana X, tak ważnego dla tematu, który rozważamy.
 • Oto jeszcze jeden człowiek, osobowość, która musi tu być przywołana.
 • Czy można spojrzeć na tę kwestię inaczej? Myślę, że tak.

Bliżej zakończenia:

 • Jak już wspomniałem, moje zainteresowania biegną w kierunku…
 • Stawiam pytanie: co może wydawać się istotą problemu?
 • Czas na podsumowanie…
 • Pora zamknąć rozdział przemyśleń.
 • Jakie będą konkluzje powyższych rozważań?

Zobacz:

Jak zmienić opinię?

Jak wrócić do zgubionej myśli?