Zdania klucze

Jak zmienić opinię?

  • I oto wniosek będzie zaskakujący.
  • Okazuje się, że w tym świetle wygląda to zupełnie inaczej.
  • Ten argument zupełnie zmienia postać rzeczy.
  • Cały powyższy wywód zyskuje nowy wymiar.
  • Dotychczasowe refleksje otrzymują nowe światło.
  • To jest coś, co zmusza mnie do zmiany stanowiska.
  • W takim razie poddam weryfikacji poprzednie poglądy.
  • Zdarzają się sytuacje, w których zbudowane już wnioski muszą ulec zmianie, tak jak w tej chwili.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak wyrazić swoją opinię?

Jak wprowadzić nową myśl?

Jak przywołać słowa bohatera literackiego?

Sposób na wypracowanie. Zdania klucze.