Zdania klucze

Jak wprowadzić nową myśl?

Nowy pomysł, argument, pogląd

 • Zadam teraz kolejne pytanie…
 • Pragnę przejść do następnego problemu…
 • Sprawa, którą omówiłem, pociąga za sobą temat następny.
 • I oto kolejny problem, który trzeba przeanalizować.
 • Myślę, że ta praca nie może obejść się bez przytoczenia następującego problemu. Jest nim…
 • Następna wizja, która przychodzi na myśl to…
 • Nie pomińmy obrazu (skojarzenia, problemu, faktu) tak ważnego jak…
 • Bezsprzecznie warto omówić jeszcze jeden problem.Jest coś jeszcze, co zmusza do rozmyślania na ten temat.
 • Wydaje mi się, że nie mogę pominąć poglądu pana X, tak ważnego dla tematu, który rozważamy.
 • Pozwolę sobie przedstawić tu jeszcze jeden pogląd.
 • Moją koncepcję popiera także myśl zawarta w …
 • Omówiłem prozę – czas i miejsce, by zwrócić uwagę na wartość dramatu.
 • Inną cechą (osoby, utworu, wydarzeń) jest…
 • A oto nowa myśl i nowy aspekt sprawy…
 • Chciałbym zwrócić uwagę na coś jeszcze…
 • A teraz zwróćmy swoją myśl ku innej kwestii.
 • Czy to już wszystko, co można powiedzieć na tak ważny temat? 0 nie…
 • Przeanalizujmy jeszcze jedno zagadnienie. Mianowicie…
 • Myli się ten, kto sądzi, że to już koniec argumentów (rozmyślań).
 • Dodajmy do powyższych rozważań następującą myśl.
 • Zapraszam do dalszych analiz. Czas na…
 • I teraz powstaje pytanie:…… Cóż na nie odpowiedzieć?
 • Różne są dzieje bohaterów tego typu. Przybliżę sylwetkę następnej osoby…
 • Oto jeszcze jeden człowiek, osobowość, która musi tu być przywołana.

Moje zainteresowania

 • Jak już wspomniałem, moje zainteresowania biegną w kierunku…
 • Inna moja mania, fascynacja, miłość literacka to…
 • Teraz zdradzę swoje szczególne zamiłowanie…

Nowa światła myśl – kontrargument – nowy wątek

 • Słowa bohatera rodzą następne pytanie…
 • Rozdział (taki a taki) zupełnie zmienia wstępną ocenę bohatera powieści, którą czytelnik wyrabia sobie już na początku lektury.

Nowy wątek – dygresja

 • W tym miejscu pozwolę sobie na dygresję…
 • Na chwilę zboczę z tematu, ale tylko pozornie…
 • Trudno odmówić sobie refleksji…
 • Odbiegając na chwilę od głównego wątku przemyśleń…
 • Pozwolę sobie na dygresję…
 • Warto na chwilę odstąpić od głównego wątku, by przytoczyć…

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?

Jak przywołać słowa bohatera?

Jak przejść do omówienia kolejnego utworu?

Jak wyrazić swoją opinię?