Zdania klucze

Jak wyrazić swoją opinię?

 • Według mnie…
 • Sądzę / uważam / jestem zdania, że…
 • Postać, powieść, problem oceniam następująco…
 • Moje stanowisko w tej sprawie jest następujące…
 • Oceniam pozytywnie, negatywnie…
 • Mam pochlebną (niepochlebną) opinię o tej postaci…
 • Według mojej oceny…
 • Postawię werdykt…
 • Trudno wyrokować, lecz…
 • Opinia, jaką mogę wyrazić…
 • Moja ocena postaci (czynu) będzie surowa…
 • Nie mnie oceniać tę decyzję…
 • Nie czuję się uprawniony do ocen, lecz….
 • Wrażenie, które pozostało mi po tej lekturze, należy zaliczyć do…

Jak to powiedzieć grzecznie?

 • Sformułowanie tematu jest niejasne – będę trzymać się jednego znaczenia terminu.
 • Temat sugeruje tezę, której obronić się nie da.
 • Cytat podaje w wątpliwość najważniejsze dla mnie wartości.
 • Myśl zawarta w temacie rodzi pewne wątpliwości.
 • Wypowiem się dyplomatycznie – można się z tym zgodzić, ale tylko w pewnych okolicznościach.
 • Należę do tradycyjnej szkoły, takie postulaty są mi obce.
 • Szanuję nowoczesność i odwagę eksperymentu – upór w wierności tradycji jest mi obcy.
 • Szanuję koncepcję autora, ale jej nie popieram.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak to powiedzieć uprzejmie?

Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?

Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?

Sposób na wypracowanie. Zdania klucze.

Jak przywołać słowa bohatera?