Zdania klucze

Jak przywołać słowa bohatera literackiego?

  • …i właśnie wtedy padają wiekopomne słowa…
  • W takiej sytuacji bohater mówi…
  • Przypomnę, że bohater wypowiadał się na ten temat…
  • Główny bohater zadeklarował swoją postawę, mówiąc…
  • Poglądy bohatera ujawniają następujące słowa…
  • Wśród wielu ciekawych wypowiedzi wagę przykładam do następujących:…
  • Credo postaci brzmi tak…
  • Bohater tak naprawdę ujawnił się w słowach…
  • Kilka refleksji bohatera potwierdza tę tezę…

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak wyrazić swoją opinię?

Jak podkreślić wagę wypowiedzi?

Jak wyrazić swoją opinię?

Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?

Sposób na wypracowanie. Zdania klucze.