Zdania klucze

Jak podkreślić wagę wypowiedzi?

  • Najważniejszy poeta należy do kręgu (skamandrytów, klasyków, awangardy)…
  • W kompozycji utworu kluczową rolę odgrywa…
  • Bardzo ważnym zabiegiem autora jest…
  • Za ważne, a może najważniejsze w dziele uważam…
  • Nie sposób pominąć dominującej kwestii…
  • Za najistotniejszą rzecz uznam…
  • Najwyższą wagę przykładam do…
  • Pierwszoplanowy – temat, bohater, termin – to…

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

 

Jak wprowadzić nową myśl?

Jak przywołać słowa bohatera literackiego?

Jak nie zgodzić się z cytowaną osobą?

Jak wprowadzić nowy wątek? (zdania wzorcowe)