Zdania klucze

Jak wprowadzić nowy wątek?

 • W tym miejscu pozwolę sobie na dygresję…
 • Na chwilę zboczę z tematu, ale tylko pozornie.
 • Trudno odmówić sobie refleksji…
 • Odbiegając na chwilę od głównego wątku przemyśleń…
 • Warto na chwilę odstąpić od głównego wątku, by przytoczyć…
 • Pozwolę sobie raz jeszcze przywołać temat…
 • Ta refleksja każe jeszcze raz przyjrzeć się zagadnieniu…
 • Wspomniany już wątek pojawia się znowu…
 • Jeszcze raz wrócę do refleksji o…
 • To rzuca nowe światło na wspomniany temat…
 • Okazuje się, że omawiany już wcześniej wątek powraca…

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak wyrazić swoją opinię?

https://aleklasa.pl/liceum/c238-sztuka-pisania/c244-klucze-zdan/jak-przejsc-do-omowiania-kolejnego-utworu

Jak przywołać słowa bohatera literackiego?

https://aleklasa.pl/liceum/c238-sztuka-pisania/c244-klucze-zdan/jak-przedstawic-argumenty-i-kontrargumenty