Odpowiedź:

Można napisać na przykład:

  • Walorem dzieła jest…
  • Utwór wyróżnia się…
  • Niezaprzeczalną zaletą dzieła jest…
  • Ujemną stronę utworu znajduję w…
  • Szczególną wartość utworu stanowi…
  • Wyznacznikiem dzieła jest…
  • Typowe dla tego utworu jest…

Komentarz:

Ten zwrot często pojawia się w pracach szkolnych. Nadużywanie i powtarzanie takich schematów językowych obniża poziom pracy.

Rada: stwórz sobie spis sformułowań zastępujący zużyte slogany.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Zadanie 26. W jaki sposób wyzyskana została wieloznaczność słowa „róża” w wierszu Tadeusza Różewicza pt. „Róża”. Jakim zabiegiem stylis­tycznym posłużył się poeta?