Zadanie 34

Napisz notatkę: Jak rozumiesz określenie „dulszczyzna”? W jaki sposób to słowo trafiło do języka polskiego?

Odpowiedź:

Wyraz „dulszczyzna” pochodzi od nazwiska tytułowej bohaterki dramatu Gabrieli Zapolskiej Moralność pani Dulskiej. „Dulszczyzna” to określenie specyficznego, właściwego drobnomieszczaństwu sposobu bycia, charakteryzującego się obłudą moralną, pretensjonalnością i pozerstwem.

Komentarz:

Pytanie po części sprawdza Twoją wiedzę z zakresu historii literatury (i to jest ta łatwiejsza część), a po części sprawdza Twoją umiejętność wyjaśniania i tworzenia notatek. Zauważ, że można było dać dobrą odpowiedź na to pytanie nawet, jeśli się określenia „dulszczyzna” nigdy nie słyszało. Wystarczyło tylko znać dramat Zapolskiej i… umieć wnios­kować.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Zadanie 35. Pisząc o Mickiewiczu użyj terminów: sugestywny, uzurpować, profetyzm.