Pisząc o Mickiewiczu użyj terminów:

  • sugestywny,
  • uzurpować,
  • profetyzm.

Odpowiedź:

  • Oda do młodości to ogromnie sugestywny utwór.
  • Konrad uzurpował sobie prawo do rządu dusz i rozmowy z Bogiem.
  • Dziady Mickiewicza są utworem o charakterze profetycznym.

Komentarz:

Pamiętaj o zasadzie, by nie używać słów, których znaczenia nie jesteś pewien. Dla przypomnienia:

  • sugestywny – przekonujący, wywierający silny wpływ na kogoś
  • uzurpować – przypisywać sobie prawo do czegoś
  • profetyzm – przepowiadanie przyszłości, proroctwo, także jako głoszenie woli Boga.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Zadanie 36. Napisz wstęp do wypracowania na temat motywu przemijania w literaturze staropolskiej.