Przysłowie we wstępie

Zamiast cytatu może być również przysłowie. Wykorzystane sensownie, inteligentnie, może nawet dowcipnie, sprawi, że praca będzie ciekawsza, a w dodatku często dość abstrakcyjny temat uczyni bardziej „ludzkim”. Metody są różne: albo wokół jednego powiedzenia budujemy cały wstęp, albo po prostu w pewnym fragmencie odwołujemy się do niego.

 • Wstęp do pracy na temat: Władza odczłowiecza ludzi.

  „Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia” – mawiają Polacy. I trudno się z tym porzekadłem nie zgodzić. Bias z Prieny ma rację w tym sensie, że władza pozbawia zdolności myślenia w kategoriach zwykłego człowieka. Oczywiście, rodzi się pytanie: czy to wina władzy, czy też ludzi, kórzy tym negatywnym tendencjom ulegają? Być może, uda się odpowiedzieć na to pytanie, kiedy przyjrzę się bliżej kilku bohaterom literackim.”
  Plusy:

  • powiedzenie znane z języka potocznego zostało bardzo dobrze połączone z problemem konfliktu pokoleń – ten z kolei został ciekawie, przekonująco i oryginalnie wyjaśniony (walka młodych o własną odrębność);
  • mamy tutaj i powiedzenie, i cytat;
  • godne uwagi jest wykrzyknienie w przedostatnim zdaniu – widać, że autor nie będzie nudził i „referował”, ale że autentycznie obchodzi go to, o czym pisze.
 • Wstęp do pracy na temat: Młodość – obrazy literackie.

  „Jak przysłowia się sprawdzają: «młody to i głupi»” – śpiewała Edyta Geppert. Należałoby jednak zapytać: dlaczego „głupi”? I według kogo „głupi”? Nie każdy jest w stanie zrozumieć młodość, która „wylatuje ponad poziomy”, która nie chce być ograniczana konwenansami, nie zamierza wtłaczać się w obowiązujące schematy myślenia i postępowania, która najwyżej ceni spontaniczność i pomysłowość.”
  Plusy:

  • cytat z piosenki jest jednocześnie przywołaniem popularnego powiedzenia;
  • wstęp pomyślany jako polemika z przysłowiem.
 • Wstęp do pracy na temat: Rodzice i dzieci – portrety literackie.

  „Konflikt pokoleń wydaje się stary jak świat. I czy może to dziwić, skoro nawet dziś wielu dorosłych uważa za niezwykle słuszną zasadę „dzieci i ryby głosu nie mają”? Generacja „starych” przekonana jest zwykle, że wie lepiej, nawet bez wysłuchania racji myślących inaczej. Z drugiej strony trzeba też przywołać znaną sentencję Kochanowskiego: „By rozum był przy młodości/ Nigdy takiej obfitości”. Dojrzałość i racjonalizm to cechy, których pokoleniu dopiero wchodzącemu w dorosłość z pewnością brakuje… Dowody na to, że jest inaczej, nietrudno znaleźć w naszym codziennym życiu, ale też na kartach literatury.”

 

Zobacz:

Pisanie wstępów – Wykorzystanie cytatu, odwołanie do autorytetów

Pisanie wstepów – Wstęp artystyczny

Pisanie wstępów – Polemika z tematem

 

Pisanie wstępów – Wyjaśnienie problemu (motywu, hasła), który pojawia się w temacie

Jak napisać wstęp?

 

Piszemy wstęp cz. 1

Piszemy wstęp cz. 2

Piszemy wstęp cz. 3