Sprawdź swoją wiedzę z literatury współczesnej

1. Wymień sześciu poetów z pokolenia Kolumbów.

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
f) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Dlaczego poetów tworzących w czasie II wojny światowej nazywa się poetami apokalipsy spełnionej?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Z czym kojarzą Ci się podane daty z powojennej historii Polski.

1968 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
1970 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
1976 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
1980 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
1981 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
1989 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Co skłoniło Zofię Nałkowską do napisania Medalionów?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Do jakiego gatunku zaliczyłbyś Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Wymień czterech twórców literatury współczesnej podejmujących w swojej twórczości temat wsi.

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Jak rozwijał się dramat? Przedstaw tendencje dramaturgii współczesnej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Czym charakteryzowała się poezja lingwistyczna?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Kogo nazywano „poetą rupieci”?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Do jakiego nurtu poetyckiego zaliczyłbyś twórczość Zbigniewa Herberta?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Jacy polscy twórcy współcześni zostali uhonorowani literacką Nagrodą Nobla?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Podaj różne znaczenia tytułu powieści Alberta Camusa Dżuma.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13. Dlaczego Folwark zwierzęcy Orwella nazywamy powieścią-parabolą?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

14. Jakich znasz twórców literatury łagrowej i lagrowej? Podaj tytuły kilku dzieł o tej tematyce.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15. Czym jest literatura faktu? Podaj przykłady.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedzi

1.
a) Krzysztof Kamil Baczyński
b) Tadeusz Gajcy
c) Andrzej Stroiński
d) Andrzej Trzebiński
e) Tadeusz Borowski
f) Tadeusz Różewicz

2.
Poetów tworzących w czasie II wojny światowej nazywa się poetami apokalipsy spełnionej, ponieważ II wojnę światową traktowano jak koniec świata, w swojej twórczości opisywali tragedię wojenną tak, jakby była ona końcem świata – apokalipsą, która się spełniła.

3.
1968 wypadki marcowe;
1970 strajki w Trójmieście;
1976 Polak, Karol Wojtyła zostaje papieżem;
1980 strajk w Stoczni Gdańskiej, strajk generalny w Polsce, powstanie Solidarności;
1981 stan wojenny w Polsce;
1989 odbywają się obrady przy okrągłym stole.

4.
Zofia Nałkowska brała udział w pracach Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i doświadczenie to skłoniło ją do napisania Medalionów. Uznała, że należy przekazać światu to wszystko, czego dopuścili się podczas wojny hitlerowcy.

5.
Jest to powieść autobiograficzna.

6.
a) Tadeusz Nowak,
b) Wiesław Myśliwski,
c) Edward Redliński,
d) Julian Kawalec.

7.
1949-56 rozwijał się dramat realizmu socjalistycznego;
od końca wojny trwa kontynuacja dramatu tradycyjnego;
dramat nowych form scenicznych.

8.
Poezja lingwistyczna wykorzystuje językowe możliwości polszczyzny. Posługuje się grą słów, dowcipem językowy, przysłowiami, językiem potocznym.

9.
Mirona Białoszewskiego

10.
Poezję Zbigniewa Herberta zaliczamy do nurtu klasycznego.

11.
Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, oboje za całokształt twórczości.

12.
Dżuma to: choroba, przenośnie – wojna, zło tkwiące w człowieku.

13.
Folwark zwierzęcy George’a Orwella nazywamy powieścią-parabolą, ponieważ autor, chcąc przedstawić problemy wielkiej wagi (krytyka systemu komunistycznego), posługuje się prostą fabułą, która jest jedynie pretekstem i przykładem.

14.
Aleksander Sołżenicyn – Archipelag Gułag,
Warłam Szałamow – Opowiadania kołymskie,
Józef Czapski – Na nieludzkiej ziemi,
Beata Obertyńska – W domu niewoli,
Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat,
Zofia Nałkowska – Medaliony,
Seweryna Szmaglewska – Dymy nad Birkenau.

15.
Literatura faktu to dział literatury obejmujący gatunki będące dokumentem wydarzeń prawdziwych, faktów, pozbawione fikcji literackiej. Przykładem literatury faktu mogą być utwory: Medaliony Zofii Nałkowskiej, Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego, Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall.