Zaprezentuj sens i przesłanie Króla Edypa.

Prawdy o ludzkim życiu, które pokazał Sofokles w Królu Edypie, nie uległy dezaktualizacji. Należą do nich:

  • Refleksja o znikomości życia i złudności fortuny. Nie ma nic bardziej ulotnego niż poczucie szczęścia, spokój powodzenia. Dziś jesteś na szczycie, królem i zwycięzcą – jutro nieszczęsnym, zrozpaczonym ślepcem. Taki los spotkał Edypa – króla Teb, pogromcę Sfinksa.
  • Refleksja o przeznaczeniu – nikt go nie uniknie, im bardziej ktoś działa przeciw swojej wyroczni, tym bardziej ją wypełnia.
  • Refleksja o kruchości ludzkiego życia, o człowieku, który jest igraszką w rękach bogów.
  • Refleksja o niebezpieczeństwie wynikającym z pychy człowieka, który wierzy we własną moc. Wiara we własną czystość i nieomylność doprowadziła Edypa do zguby. Właściwie nie wiemy o sobie nic pewnego…
  • Król Edyp jest także dziełem o władzy i jej niszczącej sile, piętnie przeszłości, która nigdy nie mija, zły czyn popełniony przez człowieka prędzej czy później powróci. Ileż powstanie na ten temat dzieł w następnych stuleciach.

Zobacz:

Król Edyp na maturze

Władza tematem tragedii Król Edyp Sofoklesa

Co decyduje o ludzkim losie w świetle tragedii Sofoklesa pt. Król Edyp?

Prawda w życiu ludzkim. Czy może okazać się siłą niszczącą? Odpowiedz w oparciu o tragedię Sofoklesa pt. Król Edyp.