Przed dyskusją na lekcji!

Przygotuj się do dyskusji o czynie Antygony i decyzji Kreona.

 • Czyn Antygony – pochowała brata wbrew zakazowi króla. Okazała się nieposłuszną obywatelką, ale kochającą siostrą i kobietą posłuszną prawom boskim.
 • Decyzja króla Kreona – przestępca musi zostać ukarany. Chodzi tu o dobro państwa i autorytet królewski.

Kto ma rację?

 • Jeśli chcesz być pewny wygranej – stań po stronie Antygony. Będziesz w zgodzie z Sofoklesem, chórem i prawem boskim – w zgodzie z wymową lektury.
 • Jeśli masz duszę buntownika i nie boisz się trudnych sytuacji – stań po stronie Kreona! Co z tego, że inaczej chciał Sofokles – jeśli uważasz, że to król miał rację?

 

Racje Antygony i Kreona

Bronisz Antygony

 • Antygona musi wybrać pomiędzy miłością siostry a posłuszeństwem obywatelki. Miłość do człowieka to zawsze atut silniejszy od zobowiązań wobec państwa.
 • Jest posłuszna wobec prawa boskiego. Rozstrzyga sprawę życia po śmierci – to chyba dziedzina ważniejsza niż przemijalne sprawy tego świata. Dla niej autorytetem jest bóg, nie król.
 • Antygona to jednostka, która ma prawo do uczuć i wypełniania praktyk religijnych. Reprezentuje prawa człowieka wobec bezdusznej machiny państwa.
 • Antygona ma wielką odwagę i z determinacją walczy o wartości, które są dla niej najważniejsze. Jest bohaterką, która nie zmienia swoich zasad.
 • To państwo powinno służyć jednostce, nie można poświęcać jej dobra ogółowi. Taki pogląd prowadzi do tyranii władzy.

Bronisz Kreona

 • Kreon jest królem, odpowiada za kraj – potępienie zdrajcy, sprawcy najazdu na ojczyznę należy do jego obowiązków.
 • Kreon wybiera pomiędzy obowiązkiem władcy a uczuciem rodzinnym, gdyby ułaskawił Antygonę, byłoby to niesprawiedliwe.
 • Kreon stawia sobie za główny cel dobro państwa, ogółu, uważa, że należy poświęcić mu prawa i uczucia jednostki.
 • Kreon broni swojego autorytetu władcy – gdyby ulegał emocjom, naginał prawo do uczuć – nie byłby dobrym królem.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

 

Antygona – pytania i odpowiedzi