Gotyk, renesans, barok, klasycyzm, secesja – cechy charakterystyczne, style i przykłady zabytków sztuki.

Uwaga! To nie jest pytanie o „charakterystykę epok literackich”. Nie trzeba zatem podawać granic czasowych i cech całego średniowiecza, nie trzeba wymieniać dzieł literackich ani nazwisk pisarzy – jeśli już to raczej malarzy, rzeźbiarzy, architektów.

Oto pokrótce fakty, które w odpowiedzi powinniście wymienić:

Gotyk

jeden z dwu głównych stylów w architekturze i sztuce średniowiecza. Dotyczy późnego średniowiecza, wypiera styl romański.

Cechy:

 • w architekturze:
  wertykalne, strzeliste budowle o wielkich witrażowych oknach. Ponadto: łuki przyporowe, sklepienia żebrowe, filary dające wrażenie lekkości gmachu.
 • W plastyce:
  tematyka religijna, naturalne postaci ludzkie w rzeźbie, rozkwit witrażownictwa i malarstwo tablicowe (kompozycje ołtarzy)
 • Przykłady zabytków
  Wspaniałe katedry w Chartres, Amiens, Reims, Magdeburgu, Mediolanie, Pradze.
  W Polsce: Kościół Mariacki w Krakowie, zamek krzyżacki w Malborku, katedra w Łowiczu, Katedra Mariacka w Gdańsku i Gnieźnie, a także ołtarz Wita Stwosza w Krakowie.
  Ciekawostka: gotyk w architekturze nie przyjął się we Włoszech! Zbyt silnie były tam tradycje starożytne.
 • Najważniejsi malarze:
  • Jan van Eyck,
  • Rogier van de Weyden,
  • Hans Memling,
  • Giotto.

Renesans

Epoka w historii literatury i sztuki obejmująca z grubsza wiek XVI.

Cechy:

 • harmonia, uporządkowanie, powrót do reguł starożytności (idealne piękno antyku, odnowień doskonałości sztuki, proporcje, klarowna kompozycja). Naśladowanie doskonałości natury w przedstawieniu ciała ludzkiego, w malarstwie pejzażowym itd.
 • Przykłady zabytków
  W architekturze:
  Rozwój budownictwa mieszczańskiego, pałace miejskie również kościoły budowane według wzorców antycznych: łuk triumfalny, arkady, portyk kolumnowy z trójkątnym tympanonem itd. Bazylika św. Piotra w Rzymie Pałac Strozzich we Florencji, Renesansowa przebudowa Wawelu w Krakowie (Kaplica Zygmuntowska) Ratusz w Poznaniu. Zamki: Baranów, Krasiczyn, Wiśnicz.
 • Wielcy architekci:
  • Donato Bramante,
  • Rafael, Michał Anioł.
 • Wielcy malarze:
  • Sandro Botticelli,
  • Donatello,
  • Tycjan,
  • Rafael Santi,
  • Leonardo da Vinci.

Barok

Epoka w historii literatury i sztuki (wiek XVII).

Cechy:

 • dysharmonia, ekspresja uczuć, iluzjonizm, ukierunkowanie na efekt, zaskoczenie odbiorcy, konceptyzm, epatowanie brzydotą, bogactwo formy i ornamentyki. Różnorodność stylów w różnych ośrodkach Europy:
  Barok ekspresyjny (Włochy, Hiszpania)
  Klasycyzm barokowy (Francja, Anglia)
  Realizm barokowy (mieszczańska kultura Holandii
  Manieryzm – faza przejściowa między renesansem a barokiem
  Rokoko – ostatnia faza baroku (styl Ludwika XV) – centralne pojęcie: piękno
 • Przykłady zabytków z architektury świeckiej
  Wersal we Francji Schönbrunn w Austrii
  W Polsce:
  Lubiąż, Wilanów, Pałac Branickich w Białymstoku
  Rzeźba:
  Giovanni Lorenzo Bernini– Ekstaza św. Teresy
 • Wielcy malarze:
  • Rembrandt van Rijn,
  • Antoon van Dyck,
  • Peter Rubens,
  • El Greco,
  • Diego Velázquez,
  • Coravaggio.
 • Uwaga!
  Cechy typowo polskie:
  – architektura dworku polskiego
  – sarmatyzm
  Malarstwo: portret sarmacki, portret trumienny
 • Uwaga! Porównanie
  Renesans
  • linearność
  • płaskość
  • jasność
  • harmonia
  • forma zamknięta
  • mimetyzmBarok
  • malarskość
  • głębia
  • niejsaność
  • niepokój
  • forma otwarta
  • ekspresja

Klasycyzm

najważniejszy kierunek w literaturze i sztuce XVIII wieku – zwany też neoklasycyzmem, dla odróżnienia od klasycyzmu jako nurtu trwającego od starożytności poprzez renesans i wiek XVII
Uwaga!
W obrębie klasycyzmu można wyróżnić style powiązane z aktualnie panującymi władcami Np. we Francji styl Ludwika XVI, w Polsce – czasy Stanisławowskie (styl Stanisława Augusta)

Cechy:

 • Powrót do ideałów antyku. Dążenie do harmonii, ładu symetrii.
 • Racjonalizm, krytycyzm, empiryzm w filozofii epoki spokój, prostota, ład
  Zabytki – sztuki
  Moda na architekturę antyczną w budowlach świeckich i sakralnych:

• Petit Trianon w Wersalu
• Łuk triumfalny w Paryżu
• Brama Brandenburska w Polsce:
• Fasada Kościoła Karmelitów w Warszawie
• Łazienki, wnętrze Zamku Królewskiego, Belweder, Teatr Wielki w Warszawie.

 • Malarze:
  • Francisco de Goya,
  • Jacques – Luis David,
  • Jean Ingres,
  • Canaletto,
  • Marcello Bacciarelli.

Secesja

styl w architekturze i sztuce końca XIX wieku, odcinający się od akademizmu i historycyzmu głównych nurtów stulecia. Wyraża się nie tylko w malarstwie i architekturze, lecz w sztukach użytkowych – walczy o podniesienie ich rangi.

Cechy:

 • asymetria, motywy roślinne, wertykalizm, jasne, płynne barwy, giętka linia, dekoracyjność. Inspiracja sztuką dalekiego wschodu.
 • Zwrot do świata natury; symboliczna wymowa kwiatów, żywioł ognia i wody, ptactwo, motyle, ważki, węże – z fauny. Postać ludzka – smukła, długowłosa kobieta.
  Przykłady
  Secesja jest jednym z głównych stylów Młodej Polski. Najlepsze przykłady to plastyczne dzieła Stanisława Wyspiańskiego (witraże, malarstwo, grafika) Józef Mehoffera.
  W 1900 r. secesja opanowała paryską Wystawę Światową.