Jego rola w literaturze polskiej

 • To twórca zaangażowany nie tylko kulturalnie i społecznie (chociażby jako satyryk), ale także politycznie. W 1968 r. oficjalnie zaprotestował przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, za co odebrano mu polski paszport. Do 1971 r. zakazano rozpowszechniania jego utworów w kraju. W czasie stanu wojennego ostro protestował przeciwko represjom władz. Artysta przez wiele lat mieszkał za granicą.
 • Jest laureatem licznych nagród, między innymi Nagrody im. Kościelskich.
 • Zyskał dużą sławę międzynarodową. Za granicą jest znany przede wszystkim jako dramaturg. Został zaliczony do reprezentantów wschodnioeuropejskiego teatru absurdu. Pisał o nim Martin Esslin w słynnym, wiekopomnym dziele Teatr absurdu.
 • W swoich utworach Mrożek łączy tradycję komedii z groteskową wizją świata totalitarnego i gorzką refleksją nad kryzysem humanistycznych wartości.
 • Z dystansem ironisty ukazuje absurdalny, zniekształcony świat.
 • Twórca chętnie uprawia satyrę społeczno-obyczajową, w której – jak to satyryk – okazuje się moralistą. Ostrze satyry wymierzone jest w schematyzację, prymitywizm myślowy, paradoksy cywilizacji, wulgarny dydaktyzm kawa na ławę.

Twórczość Mrożka charakteryzuje:

 • abstrakcyjny dowcip językowy (czasem jest protestem przeciw zafałszowaniom oficjalnej mowy naszego języka),
 • „anatomia upodlenia” – przestroga i analiza następującej prawidłowości: zagrożenie atakuje samotnego i osaczonego człowieka; człowiek buntuje się, lecz ulega groźnej sile, poddaje się jej, a nawet zaczyna z nią współdziałać (np. Męczeństwo Piotra Oheya),
 • krytyczny i sceptyczny stosunek wobec mitów i kanonów polskich (wieszcza, inteligenta, bohatera romantycznego) – problem Polaka wobec Europy – często podejmuje Mrożek w swoich utworach.

W dramaturgii Mrożka króluje:

 • groteska i szyderstwo (ze współczesności i ustroju socjalistycznej ojczyzny – ale i z romantycznych mitów polskich);
 • absurd – który obnaża absurdy rzeczywistości, zagrożenia z nich wynikające dla psychiki człowieka;
 • humor – obrazujący absurdy życia;
 • parodia – np. Gombrowicza, Sartre’a, Kafki.

Zawsze możesz o nim pisać

 • Komizm w utworach Mrożka często ma charakter kabaretowy. Twórca chętnie parodiuje style: potoczny, urzędowy, moralizatorskiej literatury dla dzieci, dziennikarski itd., sięga po pastisz i łączy sprzeczne konwencje gatunkowe.
 • Chętnie ośmiesza recepcję romantyzmu i jego współczesne rozumienie, np. w Śmierci porucznika, intertekstualnej sztuce, gdzie znajdziemy m.in. elementy II cz. Dziadów, Reduty Ordona czy Śmierci Pułkownika Adama Mickiewicza oraz w Indyku, ukazującym małą stabilizację i degradację romantycznego światopoglądu.
 • Utwory dramatyczne Mrożka zbliżają się do moralitetu czy powiastki filozoficznej dzięki widocznej umowności zdarzeń.

Te dzieła zawsze z nim skojarz

Tomy opowiadań

1956 – Słoń
1959 – Wesele w Atomicach
1967 – Moniza Clavier

Dramaty

1958 – Policja
1959 – Męczeństwo Piotra Oheya
1960 – Indyk
1962 – Zabawa
1963 – Śmierć porucznika
1964 – Tango
1974 – Emigranci
1983 – Letni dzień
1993 – Miłość na Krymie
2001 – Wielebni

Zobacz:

Sławomir Mrożek

Sławomir Mrożek – twórczość

Sławomir Mrożek – jego rola w literaturze polskiej