Motyw Ikara w polskiej literaturze współczesnej.

Tzw. mit ikaryjski okazuje się bardzo popularnym mitem. Pisarze i poeci często do niego nawiązują, dyskutując postawy obu bohaterów opowieści. Ikar zawsze był dotąd symbolem idealisty, marzyciela, nie usłuchał praktycznego ojca, wzbił się zbyt blisko słońca, które stopiło woskową konstrukcję skrzydeł – i Ikar spadł. życiem zapłacił za odwieczną, ludzką chęć poznania świata i pragnienie lotu. Ikar – ojciec idealistów – traktowany był zawsze z szacunkiem. Lecz poezja współczesna przyjęła także inną postawę wobec idealizmu, mianowicie krytyczną. Twórcy analizowali od nowa słynny mit i obraz Breughla, który uwiecznił go na płótnie. Proponowali weryfikację swojego myślenia o ideałach i marzeniach. Twierdzili nawet, że większy szacunek należy się Dedalowi – który spełnił swój zamiar – „doleciał”.

Oto przykłady nawiązań do mitu ikaryjskiego:

  • Jarosław Iwaszkiewicz – Ikar (opowiadanie)
  • Ernest Bryll – Wciąż o Ikarach głoszą
  • Stanisław Grochowiak – Ikar
  • Jan Józef Szczepański – Ikar

Szczególnie wymienione tu wiersze Brylla i Grochowiaka krytycznie odnoszą się do idealizmu Ikara.

Zobacz:

Ikar – bohater literacki