Jego rola w literaturze polskiej

 • Kochanowski zaadaptował na potrzeby poezji polskiej wiele gatunków starożytnych, takich jak tren, poemat biblijny.
 • Już za życia uchodził za klasyka i wielkiego twórcę.
 • Był autorytetem nie tylko literackim, ale i moralnym.
 • U tego wielkiego poety możemy mówić o humanizmie tragicznym – ten rodzaj humanizmu widać w Trenach, gdzie po załamaniu się światopoglądu następuje jego odbudowanie – ale jest to humanizm dojrzalszy, bardziej otwarty na cierpienie i ból.
 • Badacze określają twórczość Kochanowskiego jako „szczyt renesansu w literaturze polskiej”.
 • Fraszki to swego rodzaju liryczny pamiętnik poety.

Cechy twórczości

 • Renesansowy klasycyzm.
 • Praktykuje gatunki antyku.
 • Nawiązuje do Horacego w formie i treści.
 • Liczne nawiązania do mitologii.
 • Dba o kunsztowną budowę utworów.
 • Buduje dzieła harmonijne.
 • Operuje metaforą, epitetami, licznymi środkami stylistycznymi.

Nurty, pojęcia

 • stoicyzm
 • humanizm
 • epikureizm
 • horacjanizm – idea złotego środka
 • patriotyzm

Możliwe tematy

 • Renesansowa filozofia w wybranych pieśniach.
 • Obraz Boga w wierszach Kochanowskiego.
 • Koncepcja poety i poezji.
 • Piękno natury i wsi.
 • Jak poeta postrzega powinności obywatelskie?
 • Portret ojca i filozofa w Trenach.

Co wtedy pisać?

 • Człowiek i jego uczucia są w centrum zainteresowania twórcy.
 • Liczne nawiązania do antyku dowodzą odrodzenia ideałów starożytności.
 • Starożytne postawy życiowe zawarte w utworze – stoicka, epikurejska: słynne carpe diem, postulat spokojnego znoszenia darów i ciosów losu, radości z bieżącego dnia.
 • Poeta podejmuje i głosi filozofię Horacego.
 • W twórczości Kochanowskiego Bóg to Architekt Świata, Reżyser, Stwórca, Mistrz.
 • Człowiek jest marionetką w teatrze (topos theatrum mundi).
 • Poeta – to ptak („kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry”).
 • Motyw nieśmiertelnej sławy – jak u Horacego: „nie wszystek umrę”, „stawiam sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu”.
 • Sielankowy obraz wsi – spokojnego, wesołego azylu, domu.
 • Władający są odpowiedzialni za kraj, wymaga się od nich mądrości i uczciwości.
 • W Trenach jawi się jako zbolały ojciec opłakujący utraconą córeczkę, ale także jako filozof, który poniósł życiową klęskę – „dziś z ostatnich stopniów zrzucony”. Życie okrutnie zweryfikowało jego recepty na szczęście, postawę stoicką i epikurejską, wiarę w Boga, harmonię i spokój.

O Kochanowskim zawsze możesz pisać:

 • Wybitny humanista.
 • Poeta doctus.
 • Jeden z największych poetów polskiego renesansu.
 • Twórca, któremu zawdzięczamy rozwój literackiej polszczyzny.
 • Poeta, który bardzo wzbogacił polszczyznę.
 • Mistrz z Czarnolasu, Jan z Czarnolasu.
 • Czarnoleski poeta.
 • Poeta i filozof.
 • Jeden z największych polskich poetów.

 

Zacytuj mistrza z Czarnolasu

Ludzkie przygody
Ludzkie noś.
(Tren XIX albo Sen)

My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje,
W szczęśliwe czasy swoje
Rzadko Cię wspominamy,
Tylko rozkoszy zwykłych używamy.
(Tren XVIII)

Nie wiem, co lżej: czy w smutku jawnie żałować,
Czyli się z przyrodzeniem gwałtem mocować.
(Tren I)

Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?
(Pieśń świętojańska o sobótce, Panna XII)

Przełożonych występki miasta zgubiły
I szerokie do gruntu carstwa zniszczyły.
(Odprawa posłów greckich, a także Pieśń XIV z Ksiąg wtórych)

Polak (…) przed szkodą, i po szkodzie głupi.
(Pieśń o spustoszeniu Podola)

 

Zobacz:

Jan Kochanowski

Życie i twórczość Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski – jego rola w literaturze polskiej

Jaką filozofię zawarł Jan Kochanowski w pieśniach i fraszkach?

Jan Kochanowski – jego rola w literaturze polskiej

Pieśni – filozofia życia Kochanowskiego

TRENY – Jan Kochanowski

Jan Kochanowski – praca domowa