Jakie ważne wydarzenia historyczne pojawiły się w koncercie Jankiela w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza?

Koncert Jankiela ukazuje tradycję walk o niepodległość, przywołuje minione wydarzenia. Jest jakby muzycznym sprawozdaniem z niezbyt odległej historii Polski. Historii burzliwej, pełnej dramatycznych i przełomowych wydarzeń, które skazały Polskę na ponad sto lat niewoli.

  • Swój koncert Jankiel zaczął od przypomnienia uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku. Wśród wszystkich obecnych dźwięki Poloneza Trzeciego Maja wywołały wielkie poruszenie i radość. Konstytucja miała przecież ograniczyć wpływy magnaterii na politykę państwa i dopuścić do głosu pozostałe stany.
  • Sielankowy, podniosły nastrój przerywa syk: „…a wtem puścił fałszywy akord jak syk węża…”. Jankiel przypomniał niechlubne wydarzenie – konfederację targowicką z 1792 roku, którą zawiązali niezadowoleni reformami Sejmu Czteroletniego magnaci. Poprosili oni o pomoc carycę Katarzynę, która chętnie skorzystała z okazji i wkrótce wybuchła wojna Polski z Rosją, zakończona dla nas II rozbiorem.
  • W tym samym smutnym, tragicznym tonie („…słychać tysiące coraz groźniejszych hałasów…”) opowiada o straszliwym wydarzeniu – rzezi mieszkańców Pragi z czasów insurekcji kościuszkowskiej.
  • Następnie rozbrzmiewa piosenka o żołnierzu tułaczu, który przemierza puste krainy i nie może znaleźć swojego miejsca w świecie. Wspomina także o powołaniu Legionów Polskich we Włoszech, na czele których stanął Jan Henryk Dąbrowski.
    Koncert kończy się optymistyczną nutą – odegraniem Mazurka Dąbrowskiego (Pieśni Legionów polskich we Włoszech), utworu o charakterze patriotycznym.

Zobacz:

Pan Tadeusz – utworem o historii Polski

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza

Rola historii w Panu Tadeuszu

Jakie cechy eposu homeryckiego kontynuuje Mickiewicz w Panu Tadeuszu, a co różni oba eposy?

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza