Przedstaw koncepcję mesjanizmu na przykładzie „Widzenia księdza Piotra” z III części „Dziadów”.

Przedstawiona w Widzeniu księdza Piotra historiozoficzna wizja losów Polski to przejaw popularnego w czasach romantyzmu mesjanizmu. Przypisywał on niektórym jednostkom bądź narodom misję duchowego odrodzenia ludzkości ma drodze ofiary i cierpienia. W Widzeniu księdza Piotra Polska przyrównana jest do cierpiącego Chrystusa, zaś jej tragiczną historię symbolizuje Droga Krzyżowa. To właśnie śmierć i ofiara niewinnych Polaków staną się w przyszłości odkupieniem grzechów całego świata. Nieszczęśliwy i pokutujący za grzechy całego świata naród miał wydać Zbawiciela, którego imię brzmiało „czterdzieści i cztery”. Mesjanistyczną wizję Polski przedstawił Mickiewicz, odwołując się do symboliki religijnej.

Służą temu:

  • porównania męczeństwa młodzieży wileńskiej do rzezi niewiniątek;
  • porównanie dziejów Polski do losów Chrystusa i Jego Drogi Krzyżowej;
  • cierniowa korona;
  • liczba „czterdzieści i cztery” symbolizująca osobę Zbawcy.

Zapamiętaj!
Mesjanizm polski swymi korzeniami sięga aż do czasów staropolskich, kiedy to Polskę uważano za przedmurze chrześcijaństwa i z tego względu przyznawano jej misję specjalną. Twórcami romantycznej wersji mesjanizmu byli filozofowie: Andrzej Towiański i Józef Hoene-Wroński.

Zobacz:

Na czym polega mesjanizm narodowy w Widzeniu księdza Piotra?