„Boska komedia” jako dzieło przełomu średniowiecza i renesansu.

Boska komedia powstała w 1307 roku, a więc w epoce późnego średniowiecza. Swym charakterem, poetyką i poruszanymi tematami wykracza jednak poza swe czasy. O Boskiej komedii mówimy, że jest to utwór prekursorski, zapowiadający nowy sposób postrzegania świata. Jednak dzieło Dantego tkwi ciągle mocno w realiach średniowiecza. Możemy w nim znaleźć zarówno elementy filozofii i religijności średniowiecznej, jak i cechy utworów renesansowych. I tak za najważniejsze cechy średniowieczne utworu uważa się jego alegoryczność (np. Wergiliusz reprezentujący mądrość), wizję Boga (który jest najwyższą wartością, szczęściem i celem), magię liczb (33 pieśni, 9 kręgów, 3 części), motyw wędrówki po świecie. O początkach renesansu świadczyć będzie natomiast dobór tematyki: krytyka społeczeństwa (w tym także duchowieństwa), indywidualizm odczuwania zdarzeń, narrator – główny bohater – człowiek, odwoływanie się do tradycji antycznych, ukazanie świata uporządkowanego, harmonijnego, symetrycznego.

Zobacz:

Dante Alighieri – Boska komedia

Jak w wizji Dantego Alighieri wyglądają Piekło i Raj?

Boska komedia – praca domowa

Boska komedia w pracach pisemnych

Boska komedia – Dante Alighieri