Podpowiedź

  • Motyw – najmniejsza cząstka znaczeniowa, którą można wyodrębnić w strukturze dzieła literackiego. Może to być zdarzenie, sytuacja, przedmiot, myśl lub postać. Każdy motyw pełni określoną funkcję w utworze, ale jednocześnie odwołuje się do serii podobnych motywów występujących w tradycji literackiej – np. motyw cudownego środka, który umożliwia bohaterowi zmianę miejsca. Motywy mające charakter konwencjonalny, powtarzające się w licznych dziełach to tzw. motywy obiegowe (wędrowne).

Motywy w Dziejach Tristana i Izoldy to na przykład: motyw spotkania, napoju miłosnego, pierścienia, ucieczki, śmierci z powodu miłości.

  • Wątek – ciąg zdarzeń o więzi przyczynowo-skutkowej, skupionych wokół jednej postaci lub dwóch czy więcej osób i dotyczących ich wzajemnej relacji (np. wątek miłosny, wątek rywalizacji). Wątek jest częścią fabuły, która może być jedno- lub wielowątkowa (przykładem pierwszego jest np. nowela, a drugiego – powieść). Obok wątków głównych, związanych z działaniami głównych bohaterów, mogą występować wątki uboczne.

Wątki w Dziejach Tristana i Izoldy to na przykład:

    • wątek główny – miłość Tristana i Izoldy,
    • wątki poboczne – wątek miłości Marka i Izoldy, wątek Brangien, Izoldy o Białych Dłoniach, walk Tristana, Marka i Tristana.

Zobacz:

Dzieje Tristana i Izoldy

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c159-sredniowiecze/tristan-izolda-wersja-robocza

O czym jest najsłynniejszy romans średniowiecza Dzieje Tristana i Izoldy?

Obrazy miłości w utworach średniowiecznych

Na podstawie znanych ci utworów omów średniowieczne pojmowanie miłości.

Jak kochał średniowieczny rycerz? Model miłości w kulturze wieków średnich.