Na podstawie znanych ci utworów omów średniowieczne pojmowanie miłości.

Komentarz
Miłość to jeden z najpopularniejszych motywów literackich, a przez to równie często zadawany wam temat pracy pisemnej. W przypadku średniowiecza jednak można napotkać pewne trudności – zdecydowanie miłość nie jest motywem przewodnim ówczesnej literatury. Zwróć jednak uwagę, że temat nie precyzuje, o jaką miłość chodzi, a skoro miłość niejedno ma imię, to nie musisz zajmować się wyłącznie uczuciem pomiędzy kobietą i mężczyzną.

Jak zacząć?

Właśnie na te trudności możesz zwrócić uwagę we wstępie do pracy

Przykłady:
Średniowiecze, jako epoka krzyża i miecza, miało na głowie inne sprawy niż zwykła, ziemska miłość. Ówcześni mężczyźni mieli ważniejsze sprawy: dążyli do świętości, sprawowali władzę albo po prostu walczyli po całym świecie. Nawet jednak wśród nich znalazło się kilku zakochanych.

Bóg, honor i ojczyzna to najważniejsze wartości w średniowieczu. Przekładają się one na uczucia: przeciętny średniowieczny bohater literacki nad wszystko kocha Boga i (lub) ojczyznę, a swój honor tak sobie ceni, że woli umrzeć niż go stracić. Pojawiła się jednak w tamtych czasach postać wyjątkowa, autentyczna, która pokochała gorącą miłością wszystkich ludzi i cały świat. To święty Franciszek, jeden z niewielu średniowiecznych bohaterów, którzy imponują do dziś.

Co w rozwinięciu?

Wariant I

Możesz zająć się miłością dwojga kochanków. W tym przypadku głównie będziesz odwoływać się do słynnej pary – Tristana i Izoldy, ale zwróć uwagę na to, że pojawiają się na kartach średniowiecznej literatury również inne związki miłosne. Warto wspomnieć o Rolandzie i o Odzie. Wydaje ci się, że nie ma tu o czym pisać? Właśnie, o to chodzi! O ukochanej rycerza wiadomo właściwie tylko tyle, że była siostrą Oliwiera i że zmarła na wieść o śmierci ukochanego. Bo taka była też rola średniowiecznej kobiety: czekać w domu na ukochanego i ładnie wyglądać. Inna niespełniona miłość to małżeństwo świętego Aleksego z Fimijaną – ten z kolei zostawił żonę w noc poślubną i ruszył w świat i poddał się ascezie bezwzględnej. Generalnie miłość średniowieczna albo nie istnieje, albo jest papierowa i nierealna.

Wariant II

Na tych samych bohaterów można spojrzeć inaczej: bohaterami targają nimi namiętności i nie stronią od uciech cielesnych (Villon), a dla ukochanej osoby są w stanie znieść wiele: nawet zrezygnować z wygód i mieszkać w lesie (Tristan i Izolda). Okazuje się, że Szekspir nie był pierwszy w ukazaniu miłości aż po grób (Romeo i Julia) – już w średniowieczu mamy taką parę kochanków (Tristan i Izolda). Wreszcie, miłość średniowieczna była tak silna, że wiadomość o śmierci ukochanego, zabijała ukochaną (Oda i Roland).

Wariant III

Zajmij się dogłębnie ideą franciszkańskiej miłości do wszelkiego stworzenia, wywiedź ją z biblijnych przykazań o miłości. Udowodnij, że jest to głęboko humanistyczne postrzeganie świata, aktualne i pożądane do dzisiaj.

Jak zakończyć?

Zakończenie jest oczywiście uzależnione od wersji pracy, którą wybierzesz. Na pewno jednak muszą pojawić się wnioski, w których znajdą się słowa kluczowe dla twojego tematu: średniowiecze i miłość oraz – twoja opinia.

Przykład:

Choć na pozornie może się wydawać, że średniowieczna literatura nie zajmuje się tematem miłości, to jednak udało się znaleźć kilka zakochanych par. Ale cóż to za miłość? Tragiczna, niespełniona, pozbawiona spełnienia i szczęścia. Nie odpowiada mi takie pojmowanie tego uczucia, szczególnie z kobiecej perspektywy: siedzieć w domu i czekać na ukochanego, który być może nigdy nie wróci? Wątpliwa przyjemność. Nawet najsłynniejsi kochankowie tych czasów: Tristan i Izolda to papierowe i nierealne postaci. Dlatego można stwierdzić, że średniowiecze nie było dobrym czasem dla miłości.

Zobacz:

O czym jest najsłynniejszy romans średniowiecza Dzieje Tristana i Izoldy?

Miłość w średniowieczu, w renesansie, w baroku… Jak ukazują miłość poeci dawnych epok?

Zaprezentuj najbardziej typowe sposoby pisania o miłości w trzech epokach: średniowieczu, renesansie i baroku.

Test wiedzy o średniowieczu z komentarzem