Dzieje Tristana i Izoldy, oparte na legendach celtyckich, zostały spisane w XII wieku, lecz wcześniej długo krążyły w wersji ustnej. Historia ta opowiada o dziejach miłości dwojga kochanków, miłości, której żadne z nich nie chce, ale bez której nie mogą już żyć. Dzieje Tristana i Izoldy to przykład romansu dworskiego. Treść utworu jest dosyć skomplikowana – opowiada o dzielnym rycerzu Tristanie służącym u króla Marka. W pojedynku zabija on wuja pięknej Izoldy Jasnowłosej, która – nie wiedząc, że leczy swego wroga, uratowała mu życie. Marek zapragnął poślubić Izoldę, a Tristan miał ją przywieźć do królestwa. Na statku przez pomyłkę młodzi wypijają napój miłosny, przeznaczony dla Izoldy i Marka, i zakochują się w sobie do szaleństwa. Napój ten miał bowiem taką moc, że „ci, którzy wypiją go razem, będą się miłowali wszystkimi zmysłami i wszystką myślą na zawsze, przez życie i po śmierci”. Oczywiście, dochodzi do ślubu Marka z Izoldą, kochankowie spotykają się potajemnie. Kilkakrotnie cudem, wychodzą cało z zasadzek przygotowanych przez wrogów Tristana. W końcu muszą się jednak rozdzielić. Choć Tristan poślubia Izoldę o Białych Dłoniach, kochankowie nie są w stanie o sobie zapomnieć. Ranny bohater czekać będzie na przybycie swej ukochanej, lecz jego żona, oszukując go, twierdzi, że ta nie przypłynęła. Tristan umiera z rozpaczy. Izolda, widząc zmarłego, także umiera przy jego łożu. Marek chowa ich w sąsiadujących ze sobą mogiłach, a głóg połączył ich groby na zawsze. Dzieje Tristana i Izoldy to opowieść o wielkiej miłości przezwyciężającej śmierć. Miłość ta nie zna przeszkód, nie zważa na żadne prawa i obyczaje i doprowadza kochanków do zguby.

Zapamiętaj!
Romans dworski to gatunek, który wyłonił się z eposu rycerskiego. Utwory takie jak Pieśń o Rolandzie zostały przez wieki wzbogacone o nowe wątki, m.in. rozbudowany wątek miłosny, który stał się głównym tematem romansu dworskiego.

Zobacz:

Historia Tristana i Izoldy

O czym jest najsłynniejszy romans średniowiecza Dzieje Tristana i Izoldy?

Jakie znasz, inne niż Dzieje Tristana i Izoldy, średniowieczne utwory miłosne?

Wskaż motywy i wątki występujące w Dziejach Tristana i Izoldy

Różne wizje miłości w Dziejach Tristana i Izoldy i Wielkim testamencie

Dzieje Tristana i Izoldy