Scharakteryzuj hrabiego Rolanda jako wzór rycerza.

Charakteryzując postać hrabiego Rolanda, najsłynniejszego średniowiecznego rycerza, trzymaj się kilku najważniejszych punktów.
Każdy z nich możesz do woli rozwijać:

  • Hrabia Roland to człowiek wysoko urodzony, „ukochany siostrzeniec” cesarza, chociażby z tego powodu mający wyjątkową pozycję wśród rycerzy.
  • Roland jest zawsze wierny swojemu panu i ojczyźnie, to wzór patriotyzmu i lojalności wobec władcy.
  • Bardzo ważne miejsce w charakterystyce Rolanda zajmuje troska o honor rycerski, niekiedy przybierająca rozmiary szaleństwa – kiedy dowodzony przez niego oddział został napadnięty przez olbrzymią armię Marsyla, Roland nie wezwał pomocy. Z jednej strony wierzył, że dzięki swoim nadzwyczajnym zdolnościom uda mu się pokonać wroga, z drugiej przekonany był, że wezwanie pomocy byłoby przejawem tchórzostwa i na zawsze okryłoby go niesławą.
  • Hrabia Roland to rycerz chrześcijański, walczący w obronie wiary, którą za pomocą miecza pragnie rozprzestrzeniać. Walczy i umiera z imieniem Boga na ustach.
  • Roland zawsze gotowy był wspierać swoich towarzyszy, a kiedy zginęli – pomścić ich śmierć.
  • Odważny, mężny, chętnie podejmował się najbardziej ryzykownych i trudnych zadań. Każdą trudną misję uważał za zaszczyt, tym większy, im niebezpieczniejsze było zadanie.
  • Ważne są również fizyczne cechy rycerza: hrabia Roland to niezwykle silny, piękny mężczyzna.

 

Zobacz:

Roland – bohater Pieśni o Rolandzie

Pieśń o Rolandzie

Pieśń o Rolandzie – Napisz charakterystykę Rolanda

Pieśń o Rolandzie – epos rycerski

Pieśń o Rolandzie – pytania i odpowiedzi

Pieśń o Rolandzie na lekcji

Pieśń o Rolandzie – kartkówka

Przedstaw Pieśń o Rolandzie – opowieść o rycerzu idealnym