Święty Aleksy i święty Franciszek z Asyżu – porównaj dwa wzorce parenetyczne i dwie drogi wiodące ku świętości.

  • W swojej pracy staraj się znaleźć przede wszystkim różnice między postawami życiowymi, światopoglądem i wizją zbawienia obydwu świętych.
  • Możesz, oczywiście, we wstępie wskazać podobieństwa: życie w średniowieczu ukształtowane na ideach teocen­t­ryzmu.
  • Zwróć uwagę na stosunek obydwu świętych do ciała – święty Aleksy umartwiał je, poniżał i świadomie zadawał sobie ból, a święty Franciszek nazywał je bratem duszy, zalecał afirmację i akceptację cielesności.
  • Stosunek do Boga – dla Aleksego Bóg jest zapewne odległym ideałem, do którego trzeba dążyć, odrzucając życie doczesne. Dla Franciszka Bóg jest istotą pełną miłości, a wyrazem jej jest całość stworzenia.
  • Dwie różne drogi – droga Aleksego jest ścieżką samotności i alienacji od pokus świata, droga Franciszka to braterstwo z ludźmi i realizowanie ideałów miłości bliźniego we wspólnocie zakonnej.
  • Ubóstwo – Aleksy rozdał całą majętność biednym, sam stając się nędznym żebrakiem, Franciszek także postulował ubóstwo i życie z pracy własnych rąk.
  • Podsumuj – droga Aleksego do zbawienia to umartwianie ciała i cierpienie, droga Franciszka to pokora i radość. Życie Aleksego jest spektakularne w swoim bólu i cierpieniu, życie Franciszka może nie tak widowiskowe, ale za to bardziej twórcze. Można powiedzieć, że Aleksy myślał tylko o własnym ­zbawieniu, natomiast Franciszek poświęcił całe swoje życie głoszeniu miłości Boga do całego świata.

Ważne! Święty Aleksy i jego postawa życiowa stały się wzorcem parenetycznym szczególnie ważnym dla Kościołów wschodnich, z ich ideałami skrajnej ascezy. Natomiast franciszkanizm zyskał niesłabnącą popularność w Europie Zachodniej, nie tylko jako droga do Boga, ale także jako pewien styl życia.

Zobacz:

Wyjaśnij pojęcie parenezy i literatury parenetycznej

Święty

Jakie wzorce parenetyczne propaguje literatura średniowiecza?

Święty Aleksy – bohater literacki

Jakie ideały propagował św. Franciszek z Asyżu?