Nouveau roman

To gatunek awangardowej powieści francuskiej (lata 50. i 60. XX w.), wspierany i chwalony przez znanego krytyka i myśliciela Rolanda Barthesa.

Nouveau roman była reakcją na zaangażowaną politycznie i społecznie prozę (choćby niektóre dziela Alberta Camusa) i powieść z psychologiczną. Twórcy tego kierunku, tworzący coś na kształt antypowieści, chcieli zerwać z tradycyjnymi wyznacznikami powieści, czyli

 • konstrukcją świata na podobieństwo istniejącej rzeczywistości (rezygnacja z funkcji mimetycznej),
 • przyczynowo-skutkowym następstwem przedstawianych zdarzeń,
 • z wyraziście skonstruowanych głównych bohaterów.
 • Ukazanie świata zależało od tego, jak widzi go autor, od jego spojrzenia.

Cechy nouveau roman:

 • Skoncentrowanie powieści na niej samej, powieść sama jest dla siebie problemem.
 • Nieustanna refleksja nad tym, jak powieść może poznawać świat, jakimi dysponuje narzędziami.
 • Autor opisuje ludzi i rzeczy tak, jak w danym momencie może je postrzegać on sam lub któryś z bohaterów.
 • Język powieści – jak język poezji – miał być autoteliczny i podlegać nieustannej refleksji i krytyce.
 • Autotematyzm – przenikanie w strukturę narracyjną utworu.
 • Narracja to nie tylko opowiadanie o faktach; na swój sposób kwestionuje stojące u jej podstaw zasady i siebie samą. Autorzy rezygnują z przejrzystej narracji, fabuły zbudowanej wedle reguł chronologii i z ciągtości narracji.
 • Bohater może być postacią bezimienną, niedającą się zidentyfikować, na ogół rezygnuje się z analizy psychologicznej.

Uwaga!
Najbardziej znany przedstawiciel nouveau roman to Michel Butor (Odmiany czasu).
Poprzednicy i „mistrzowie” kierunku to Franz Kafka, James Joyce, William Faulkner, Samuel Beckett. W Polsce francuskie nowinki pojawiły się dość szybko – tuż po odwilży. Propagatorem nouveau roman i gorącym jej zwolennikiem byt Zbigniew Bieńkowski, autor dzieła Piekła i Orfeusze.

Zobacz:

Nouveau roman