Przedstaw genezę i istotę tragedii w starożytnej Grecji.

Zacznij:
Omów genezę tragedii – według najpopularniejszej teorii wywodzi się ona z obrzędów ku czci Dionizosa, które stopniowo stały się widowiskami scenicznymi. Sama nazwa pochodzi zaś od greckiego określenia „pieśń kozła”..

Rozwiń:
Przedstaw najważniejsze cechy tragedii, wspierając to przykładami.

  • Sytuacja tragiczna – niemożliwy wybór Antygony, wieczna i skazana na klęskę ucieczka Edypa przed przeznaczeniem.
  • Bohaterowie ze szlachetnego rodu – król Edyp i księżniczka Antygona.
  • Budowa formalna – podział na epejsodiony (partie aktorskie) i stasimony (partie chóralne) – zarówno Król Edyp, jak i Antygona.
  • Zasada trzech jednościKról Edyp i Antygona spełniają ją całkowicie.

Zakończ:
Podkreśl znaczenie tragedii w kulturze greckiej. Przywołaj pojęcie katharsis.
Antyczne rozumienie tragedii nie jest jedynym. Inaczej rzecz ma się w przypadku Szekspira, inaczej tragizm definiował romantyzm i wreszcie współczesność.


Ważne pojęcia:

  • Sytuacja tragiczna – postać stoi przed ostatecznym, narzuconym przez Fatum, wyborem niemożliwym do rozstrzygnięcia.
  • Katharsis – według Arystotelesa, stan oczyszczenia, do którego doprowadzają, doświadczane przez widza tragedii, uczucia litości i trwogi.
  • Zasada trzech jedności – muszą być zachowane: jedność czasu (akcja rozgrywa się w ciągu 1 doby), miejsca (w tym samym miejscu) i akcji (brak oderwanych epizodów, retrospekcji itp.).


Najważniejsze teksty:

Zobacz:

Dramat antyczny