Scharakteryzuj walkę klasyków z romantykami.

Zacznij:
Polemiki i spory między obozami klasyków i romantyków przypadają na lata 20. XIX w. Zaatakowali broniący swoich praw i miejsca w literaturze klasycy (Jan Śniadecki, Kajetan Koźmian). Po stronie romantyków stanął Maurycy Mochnacki.

Rozwiń:

  • W 1818 r. Kazimierz Brodziński opublikował rozprawę O klasyczności i romantyczności, w której chwalił zainteresowanie romantyków dawnymi dziejami narodu, ale sprzeciwiał się poetyce grozy i fantastyce.
  • Ta nieśmiała, częściowa akceptacja wywołała bardzo ostrą reakcję Jana Śniadeckiego, który w rozprawie O pismach klasycznych skrytykował romantyków za pogwałcenie pięknych reguł wywodzących się z dzieł Arystotelesa i Horacego, potępił ludowość (uznał ją za akceptację ciemnoty i zabobonów).
  • Adam Mickiewicz z kolei zarzuca klasykom wtórność, naśladownictwo i konwencjonalność. W innej rozprawie zarzuca im zacofanie i stosowanie tych samych szablonów do różnych dzieł.

Zakończ:

  • Romantycy bronili prawa do swobody wyobraźni, akceptowali powstawanie nowych, nieklasycznych gatunków i żądali swobody w zakresie języka poetyckiego.
  • Z kolei klasykom nie podobały się romantyczne utwory, uważane przez nich za dziwaczną apoteozę prymitywizmu.

 

Najważniejsze teksty:

  • O klasyczności i romantyczności, tudzież o duchu poezji polskiej Kazimierza Brodzińskiego,
  • O pismach klasycznych i romantycznych Jana Śniadeckiego,
  • O krytykach i recenzentach warszawskich Adama Mickiewicza,
  • O literaturze polskiej w wieku XIX Maurycego Mochnackiego.

Zobacz:

Jakie wartości klasyków zakwestionowali romantycy?

Walka klasyków z romantykami