AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 23

Władysław Broniewski

Ballady i romanse

”Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha…
To dzień biały, to miasteczko…”
Nie ma miasteczka, nie ma żywego ducha,
Po gruzach biega naga, ruda Ryfka,
Trzynastoletnie dziecko.

To pierwsza strofa bardzo znanego wiersza. Do jakiego utworu odwołuje się poeta? Jak nazwiesz takie odwołanie?

Odpowiedź:

Władysław Broniewski przywołuje, oczywiście, balladę Romantyczność Adama Mickiewicza. Poeta posługuje się tu parafrazą literacką.

Komentarz:

Parafraza literacka jest przeróbką, modyfikacją jakiegoś utworu. Nie należy mylić jej z aluzją literacką, która jest stosunkowo luźnym napomknieniem odnoszącym się do jakiegoś elementu dzieła literackiego, pisarza, motywu, prądu etc. Umiejętność odnalezienia jakiegoś nawiązania często jest kluczem do napisania pracy maturalnej, aby je rozpoznać, trzeba po prostu czytać i… ćwiczyć. Stąd takie zadanie dla Ciebie.

Zobacz:

Zadanie 24 – SZKOŁA PISANIA