AKADEMIA MATURALNA

Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy).

Zadanie 60

Krótko (w kilku zdaniach) zinterpretuj wiersz Ewy Lipskiej:

Przesłanie

Tak pisać aby nędzarz
myślał że pieniądze.

A ci co umierają:
że to urodziny.

Odpowiedź:

W tym krótkim utworze Lipska ustosunkowuje się do problemu funkcji, jaką powinien pełnić pisarz w społeczeństwie. W wierszu wyeksponowana została postać odbiorcy – to dla niego, a nie dla własnej przyjemności artysty (sobie a muzom), powinny powstawać dzieła literackie. Odbiorca to w króciutkim wierszu Lipskiej nędzarz albo ci, co umierają. A więc nieszczęśliwi, cierpiący, pokrzywdzeni. Zadaniem artysty jest być ich pocieszycielem.

Komentarz:

Tego typu ćwiczeń nigdy nie jest za mało, bo umiejętność interpretacji tekstu – czy to poezji, czy prozy – jest kluczowa dla napisania pracy maturalnej.

Zobacz:

Zadanie 61 – SZKOŁA PISANIA